Nová kniha: Stvořeni k lásce

Člověk byl stvořen, aby miloval a byl milován. To je hlavní poselství, které Michael Schmitz představuje ve své knize o katolickém pohledu na homosexualitu a přitažlivost ke stejnému pohlaví. Rozebírá v ní rozdílné pohledy na povahu člověka, cíle sexuality i filozofické aspekty pravdy, přirozenosti a lidských vztahů, aby čtenáře přesvědčil, že Boží plán je skutečnou cestou ke štěstí. Laskavě a velmi dobře vysvětluje, co je v rozporu s křesťanskou vírou, a přitom neodsuzuje.

Kniha, k jejímuž českému vydání napsal předmluvu pražský arcibiskup Jan Graubner, představuje pohled katolické církve jako nikoliv překonaný a necitlivý, ale naopak radostný a autenticky křesťanský. I díky osobní zkušenosti z vlastní rodiny a dlouhodobé práci s univerzitní mládeží Michael Schmitz nabízí jedinečnou perspektivu na téma, které v moderní společnosti vyvolává mnoho diskuzí. (Anotace nakladatele)

V předmluvě arcibiskup Jan Graubner pověděl o autorovi a jeho knize mimo jiné: „I když říká pravdu, která je pro mnohé nepříjemná, nestaví se do role povýšeného, který poučuje, kárá či soudí, ale vyzařuje porozumění a lásku, která nevylučuje, ale spojuje. […] Autorem předkládaná třetí cesta se vyhýbá vyhraněným extrémům, a přestože je velmi náročná, vede ke štěstí. Za zvláště přínosný považuji jeho pohled na vývoj současné kultury, z níž se vytrácejí například schopnost i určující kategorie pro mravní rozhodování – nehledá se pravda, o kterou by bylo možné se přít, protože pravda je nahrazována subjektivním názorem. Ten je nekritizovatelný, protože kritika zraňuje jeho nositele, který se se svým názorem ztotožňuje. Lidé vystavení jen názorům začnou věřit, že nic než názor neexistuje, a dojdou k přesvědčení, že i skutečnost a víra jsou pouhé názory.“

O své knize píše Michael Schmitz v úvodu: „Především však chci, aby všichni, kdo si ji přečtou, pochopili, že lidé přitahovaní osobami stejného pohlaví nemusejí podstupovat ‚bláznovu volbu‘ – nemusejí vybírat mezi dvěma možnostmi, které obě znamenají prohru. Bláznova volba by tu zněla takto: buď se budeš řídit srdcem, anebo budeš nešťastný. Buď si dopřeješ to, po čem toužíš, anebo budeš osamělý. Buď přijmeš a přisvojíš si všechno, co si vybírají i jiní, anebo to budeš nenávidět a bát se toho. To jsou ovšem falešné možnosti. Neexistuje ještě jiná cesta? Neexistují i jiné možnosti? Není možné žít podle křesťanského učení a být přitom šťastný? Není možné milovat bližního, avšak nesouhlasit se vším, pro co se rozhodne? Já bych řekl, že je ještě třetí možnost. Myslím, že je i jiná cesta.“

Michael Schmitz (*1974) je americký římskokatolický kněz, spisovatel a tvůrce podcastů. Teologii vystudoval na St. John’s University v Minnesotě a kněžské svěcení přijal v r. 2003. V současné době působí jako ředitel centra pro pastoraci mládeže v diecézi Duluth.

Na počátku knihy Stvořeni k lásce autor například říká: „Ještě jako docela mladý jsem si uvědomil, že zkušenost s přitažlivostí k příslušníkům stejného pohlaví bude realitou pro mnoho lidí, které mám rád. Byl jsem hluboce věřící katolický křesťan a věděl jsem, že katolická církev v oblasti sexuality učí věci, které někteří považují za náročné. Věděl jsem ale zároveň i to, že po mně jednoho dne může někdo chtít, abych uprostřed toho, co někomu připadá jako hotový les zákazů, nabídl poselství naděje.“ O kus dále uvádí: „Existuje ale mnoho nejasností v tom, co církev učí o sexualitě obecně a homosexualitě zvlášť. Zahlédnout lásku, která se za církevním učením skrývá, je tak pro mnoho lidí těžké.“

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!