Pohlaví démonů. O co jde těm, kdo nabízejí mladým lidem „terapii“ zaměřenou na změnu pohlaví?

Podaří se zastavit šílenství trans „terapií“? Dekonstrukce lidských bytostí v nejintimnějších oblastech jejich identity je cílem zločinné ideologie, která je z velké části financována velkými mocenskými centry, varuje ve svém posledním sloupku otec Robert Skrzypczak, profesor dogmatické teologie, psycholog a farář akademické farnosti ve Varšavě.

Nejednou se mi zdá, že žiji v noční můře, v děsivém snu, z něhož se dříve či později probudím a pocítím, že jsem vytržen ze zdrcující úzkosti. Jenže ono je to všechno pravda a my musíme vypít kalich hořkosti až do dna a dívat se na trosky světa, který byl ještě nedávno náš. Historici říkají, že Byzanc – druhý Řím – byla dobyta sultánem, zatímco bezstarostní intelektuálové debatovali o pohlaví andělů. Debatu přerušili muslimské šavle.  Titanic se potopil a v hlubinách oceánu nechal zmizet výkvět měšťanského přepychu za zvuků orchestru hrajícího taneční šlágry. Dnes debatujeme o pohlaví démonů, stavíme fabriky na transgenderové děti a problém je mnohem drtivější než ten byzantský.

1. Dekonstrukce intimity.

Zatímco v Itálii propukají kontroverze ohledně rozsáhlého používání terapie tryptorelinem k blokování pubertálního vývoje u dětí s deklarovanou genderovou dysforií ve florentské nemocnici Careggi, v Anglii byl ukončen hrůzný experiment na Tavistock Institute, specializujících se na farmakologickou a chirurgickou léčbu s cílem přerušit sexuální vývoj nezletilých, a v Severní Americe podobné destruktivní terapie nadále brzdí přirozený vývoj tisíců nešťastných dětí. V mnoha případech se jedná o děti zastánců těch nejbizarnějších sexuálních teorií. Hříchy otců dopadají na jejich syny a dcery.

Dekonstrukce lidské bytosti v nejintimnějších oblastech její identity je cílem zločinné ideologie, kterou z velké části financují velká centra moci. Psychologické, etické a biologické důsledky této sexuální dekonstrukce jsou děsivé. Každá civilizace, která vstupuje do závěrečné fáze svého rozvoje, si volí vlastní způsob sebevraždy. Ta naše umírá ve strašlivých křečích, navzdory veškeré pravdě a důkazům, a ničí existenci mnoha svých nejmladších potomků. Nikoli bezdůvodně tvrdil Charles Baudelaire, že ďáblova lstivost spočívá v tom, že nás nutí věřit, že neexistuje. Lidská sexualita – od dětství – je privilegovaným územím civilizační války proti lidské osobě, vedené velmi mocnými silami. Kliniky pro modifikaci pohlaví dětí a mladistvých – nechutný průmysl, který generuje obrovské ekonomické zisky – jsou jedním z míst, kde generace zítřka experimentuje s lidskými těly, aby vytvořila pokřivenou ideologii, snad nejhorší z protilidských hrátek, které podnikáme.  Tato ideologie tvrdí, že mnozí se rodí „ve špatném těle“, a klade si za úkol získat zpět „autentické já“, které příroda uvěznila, pomocí farmakologie, chirurgie a šířením „tekutých“ behaviorálních, sexuálních a existenciálních modelů.  V naprosté většině případů jsou pochybnosti lidí o vlastní sexuální identitě překonány v období mezi dospíváním a dospělostí, ale ideologie – ve spojení s touhou po zisku a ovládání masové představivosti – hlasu rozumu nenaslouchá.

Naštěstí není vše ztraceno: The Times, nejprestižnější noviny anglosaského světa, píší o klinikách Tavistock & Portman, které jsou dceřinými společnostmi mateřské kliniky Tavistock Institute, jež prováděla experimenty s tzv. vymýváním mozků: „Způsobené škody jsou nezměrné. Nikdo neví, kolik let ideologického dogmatu, neadekvátní léčby a ostudně nedostatečného posuzování duševního stavu dětí léčených na klinice Tavistock způsobilo nenapravitelné škody tisícům lidí v rámci Služby pro rozvoj genderové identity (GIDS).  Již samotný název této instituce stačí k odhalení zvrácené povahy celého provozu a démonické genderové ideologie aplikované na děti. Cílem této pseudovědecké oligarchie je lidstvo bez středu a bez identity. Organizace jako GIDS jsou ramenem světské moci podporovaným obrovskými finančními prostředky velkých nevládních organizací a miliardářských nadací. Na nejnižší úrovni je síť bohatých pro-LGBTQI+ organizací, včetně všemocné Stonewall a Mermaids. Jedním z cílů je kontaminovat debatu do té míry, aby jí bylo zabráněno, a to za spoluúčasti mainstreamových médií a kulturních kruhů. Kritika zanechává stopy i na prosociálních aktivistech bojujících proti nespravedlnostem páchaným na nejmladších členech naší demoralizované společnosti do té míry, že – někdy i otevřená zvěrstva – zastánců transgenderové ideologie zůstávají bez odezvy. Myslí si, že to souvisí s liberálním postojem. Působí tak, že se lidé nakonec bojí naslouchat jinému pohledu na věc. Strach z toho, že budu považován za transfobního, vládne nade vším.  Nesmělost tváří v tvář zlu z nás všech dělá spoluviníky tohoto zločinu. Nechceme jimi být, i když se ukáže, že psát tyto řádky je bolestné.  Rádi bychom používali jazyk, jaký si démoni zaslouží, ale v mnoha situacích to nejde. Jsou velmi silní, vůči lidem církve a těm, kdo se řídí kerygmatem ve svých prognózách, používají celou řadu taktik zesměšňování, ohlupování a budování zdi nechuti. Lidem, které hlas evangelia neosloví, zůstává zpravidla na obranu jen jejich vlastní svědomí.

2. Rutina devastace

Zbraní morálního vydírání jsou především rodiče dětí, které se podrobují „léčbě“. Je lepší mít mrtvého syna, nebo živou dceru? – zní jedno z hesel zastánců změny pohlaví. Pravda je opačná: počet sebevražd mezi mladými lidmi podstupujícími léčbu údajné genderové dysforie dvakrát převyšuje průměr. Nový doktor Frankenstein vytahuje drápy a hrabe se v tělech dospívajících, aby z pohlaví, spoutaného spoustou rodinných, patriarchálních a náboženských příkazů, vytáhl „autentické já“. Zákon musí podporovat výzkum a odstraňovat překážky. V Kanadě jakýsi člověk, označující se za “nebinární”, požádal stát o financování operace, která by vyřešila jeho pocit příslušnosti k oběma pohlavím, zatímco jeho tělo mělo mužské orgány. Zákrok spočíval ve vytvoření vagíny při zachování funkčního penisu. Překvapení čtenáře je pravděpodobně stejné jako u mě, když píšu tato slova, ale zítra by se citovaný kanadský příklad mohl stát „zákonem“ v celém západním světě, placeným z našich daní. Pacient tvrdil, že se neztotožňuje pouze s jedním pohlavím, a proto považuje za diskriminační podstoupit plastickou operaci pouze vagíny, která obvykle zahrnuje odstranění mužského orgánu, protože by to představovalo chirurgické řešení pouze části subjektivní „pravdy“ o sobě samém. Nechť mi čtenář odpustí hrubost mého jazyka, ale jak se k této otázce vyjádřit jinak?

Hormonální a chirurgické zásahy, založené na těch nejpodivnějších přáních, se stávají rutinou. Světová odborná asociace pro transgenderové zdraví (WPATH), orgán věnující se transgenderové medicíně, byla zasažena odhalením stovek interních sdělení, z nichž vyplývá, jak lékaři zakládají své postupy – aplikované i na chlapce a dívky ještě v pubertě – na esejích vypracovaných teoretiky LGBT. To znamená, že nedodržují standardy lékařského výzkumu a neprovádějí transparentní hodnocení získaných výsledků. Nabídka chirurgických zákroků je imponující. Orchidektomie je odstranění varlat; skrotektomie je odstranění šourkového vaku; penektomie je odstranění penisu prováděné u nebinárních osob, které si již nepřejí mít penis a nehodlají pokračovat ve feminizaci pohlavních orgánů. Anulace je zákrok pro ty, kteří se chtějí stát eunuchy. Existuje mnoho dalších možností. Chirurgové jsou k dispozici pro splnění jakéhokoli přání.

Protokoly umožňují, aby nebinární osoby byly těmi, kdo „edukují“ lékaře poskytovatelů. Procedury se vymýšlejí na základě poptávky na základě fluidního sebepojetí neustále se měnících identit. Trh je měřítkem všeho. Nabídka reaguje na požadavky genderové prázdnoty způsobené absencí definované vize lidské bytosti, odtržené od pravdy o sobě samé, vykořeněné od Boha Stvořitele. Uspokojuje proto touhy po nejrůznějších dosud neznámých lidských hybridech: napůl chlapec, napůl dívka, jedinec roztažený na dlouhé škále zbavené norem, s parametry pangangsterství. Módním trendem dneška je operace “smoothie Barbie“, která spočívá v amputaci genitálií, aby se dosáhlo vzhledu panenky s plochým předkem, přičemž se zachovají pouze otvory pro močovou trubici a konečník. Existují individualizované zákroky v závislosti na rozmaru klienta. Žádné „přání“ spadající pod ochranný deštník genderové rozmanitosti není považováno za problém. Jeden z chirurgů vysvětlil, že cílem je pomoci pacientům dosáhnout jejich „tělesných cílů“, aby se mohli seberealizovat „takoví, jací vnitřně jsou“. Lékaři-šamani jsou „pomocníky na cestě k znovuzískání pravého já, které se skrývá v nesprávných tělech“. Jedno centrum v Texasu provedlo stovky „nekonvenčních“ operací pohlavních orgánů a pyšní se tím, že dokáže splnit každé přání svých „klientů“. Lékařské asociace tyto zákroky kritizují, ale skupiny LGBTQ tvrdí, že prospívají duševnímu zdraví pacientů. Tyto případy odrážejí rostoucí poptávku po personalizovaných operacích zaměřených na to, co pacient vnímá jako „autentické já“.

3. Démoničtí hybridi

Trh nemá žádné hranice. Na webových stránkách texaské kliniky se uvádí, že „rozhodnutí potvrdit svou pohlavní identitu prostřednictvím chirurgického zákroku je důležité, život měnící rozhodnutí. Rádi vám pomůžeme vytvořit tělo, které jste vždy cítili, že vám patří. Kromě toho, že se postaráme o vaše chirurgické potřeby, rádi se postaráme i o vaše kosmetická přání, jako je botox, výplně a další kosmetické doplňky“. Farmaceutický průmysl podporuje hledání „pravého já“ v přesvědčení, že pro zachování duševního zdraví je třeba upravit nesprávné tělo. „Teď je váš čas. Zasloužíte si cítit se opět sami sebou. Získejte bezplatnou konzultaci, individuální léčebný plán a průběžnou péči přizpůsobenou vašim potřebám.“ Marketing je zaměřen především na lidi, kteří se považují za trans osoby. Monstrózní ošetření dokáže uspokojit každý požadavek klienta.  „Pravé já“ je za správný poplatek dosažitelné prostřednictvím operace změny identity. Stále více transpohlavních lidí je sponzorováno klinikami, kosmetickými salony, oděvními a kosmetickými značkami a nápoji přizpůsobenými pohlaví, s nímž se jejich klient aktuálně identifikuje. Hnutí organizované kolem práv transpohlavních osob se stalo skutečným buldozerem devastace těl a ničení myslí.  Cítit se komfortně ve svém těle není snadné, ale patologizovat tento ideál s cílem strkat lidem pod nos farmakologická nebo chirurgická řešení je zvrácená krutost. Pohled na těla zmasakrovaná po těchto operacích si žádá překonat odpora a znechucení, ale věnovat jim pozornost je nezbytné k pochopení masakru, který je na lidech prováděn ve jménu lži. Boj s nejistotou a strachem v sobě samém je velmi obtížný, ale cestu k sebepřijetí nelze obejít pořádáním frankensteinovských experimentů ve velkém měřítku.

Nikdo se nezmění v důsledku mučení vlastního těla. Zneužívání sexuálních poruch mladé generace se stalo politickým způsobem řízení symbolického chaosu a nastolení sociální kontroly pod heslem tvrzení, že sexuální identita může být vykonstruovaná a že společnost je povinna ji akceptovat. Utopie prosazující rozmanitost identity je hnací silou ideologie a marketingu. Celá naše dnešní generace podléhá přesvědčení, že horda bezohledných obchodníků může za pomoci skalpelu nabídnout člověku hrdost, klid a seberealizaci. Nevím, zda je vhodnější mluvit o legalizovaném násilí, nebo o destruktivní ideologii. Jistě se zde sbíhají důležité ekonomické zájmy a vůle šíleného Prométhea, který chce přetvořit lidstvo k obrazu a podobě svých nočních můr. Stačí si jen vzpomenout na spoušť, která vznikne během jedné generace, zejména pokud jde o nezletilé. Při této příležitosti stojí za to připomenout nedávnou studii zahrnující hloubkové pozorování lidí se změněným pohlavím. Výzkum trval více než 30 let a byl proveden ve Švédsku, kde je kultura transpohlavním osobám snad nejvíce nakloněna. Výzkum dokládá u těchto osob celoživotní duševní poruchy. A nejen to: mezi deseti a patnácti lety po chirurgické změně pohlaví vzrostl počet sebevražd mezi těmito lidmi na dvacetinásobek počtu sebevražd jejich vrstevníků.

Člověk je od přírody objevitel a výdobytky vědy a techniky mu daly k dispozici mimořádné nástroje. Bohužel je také vystaven tlaku nedokonalé přirozenosti, v níž jsou rozum a pud, duch a tělo vzájemně propojeny. Odysseus chtěl bláznivé plavbě přidat křídla tím, že sebe a své společníky umístil na širé moře. Přesto se mu podařilo odolat svodům kouzelnice Kirké, nabízející námořníkům terapii rychlé proměny, tím, že se přivázal ke stěžni plachetnice. Byl člověk, ne démon. Lze říci totéž o postmoderním homunkulovi odtrženém od sebe sama?

Co je to za civilizaci, která zneužívá a podporuje schizofrenii těch nejslabších, nejmladších, nejzranitelnějších? Budeme muset pozvat dalšího sultána, aby dobyl Byzanc a zavřel psychiatrické oddělení zvané Západ?

Tam se onehdá vznešené mysli zabývaly otázkami pohlaví andělů. Dnes se nejmladší generace stává obětí těch, kteří jejich rozháraným duším a myslím navrhují pohlaví démonů.

Démon se vždy pokoušel zbavit zdegenerovat a představit Boží dílo obráceně. Dobře ví, že Bůh každého z nás stvořil ke svému obrazu a podobě. Proto nás stvořil jako muže a ženu. Již nadšenci sexuální revoluce se netajili svými snahami: „Obraz a podobu“ Boží je třeba z člověka jednou provždy odstranit, tvrdili. „S vymazáním sexuální identity člověka,“ napsal Wilhelm Reich, „by měla zmizet i idea Boha“. Je to vzpoura, která je zároveň morální, politická i sexuální. Totální vzpoura. „Ofenzíva proti křesťanské civilizaci musí být vedena působivým stylem,“ hlásal André Breton, „aby se definitivně vypořádala s pojmy, jako je hřích, prvotní pád nebo výkupná láska”.         

Démon zmobilizoval lidské zdroje vědy a ideologie, aby svedl poslední bitvu s cílem odtrhnout člověka od Boha v oblasti jeho sexuality a místo Božího obrazu navrhl vlastní zdevastované pohlaví, jeho démonicky výsměšnou hybridní variantu, paradigma budoucího lidstva, které už nesměřuje do nebe, ale do propasti. Dnešní elity zaměstnané rozvažováním nad pohlavím démonů a jeho uzpůsobování mladickému nedostatku sebejistoty, podobně jako v byzantských dobách, ani nezaznamenají kolaps vlastní civilizace.

opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/Skrzypczak/tranzycja

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!