Přes dva tisíce muslimů v Hamburku požaduje vyhlášení chalífátu.

Přes dva tisíce muslimů v Hamburku požaduje vyhlášení chalífátu. Německo tyto lidi v minulosti přijalo, podalo jim pomocnou ruku, mnohým nabídlo občanství. Obyvatel Německa „s migračním pozadím“, kteří se odmítají integrovat, neustále přibývá a s nimi problémy, s nimiž si naši sousedé neví rady. Společnost se postupně radikalizuje a sledovat projevy antisemitismu právě v této zemi je hrozivou vizitkou naivní a nezodpovědné migrační politiky.
„Pomáhat se musí umět“, zní zlaté pravidlo v kterémkoliv charitativním úsilí. Na postkomunistické země se ze Západu často nahlíží s despektem. Češi přitom patří v oblasti charity k nejštědřejším dárcům. Naše ochota pomáhat druhým je mimořádná. Průšvih, na který si Evropa s Německem v čele zadělala, může být v blízké budoucnosti další výzva i pro nás. Vysmívanou českou kotlinu, kde nikdo po chalífátu nevolá a dá-li Pán Bůh volat nebude. Jsme národ, který má srdce a rád pomáhá. Ale ne těm, kteří si přišli jen brát a zneužívat dobroty druhých.

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!