Anketa před evropskými volbami: Aleš Dufek

Ve dnech 7. a 8. června čeští občané vyšlou do Evropského parlamentu své zástupce. Je tedy namístě se v tomto čase zamýšlet nad pozicí naší země v Evropě a nad tím, co od společenství evropských národů očekáváme. Otázky na toto téma jsme položili několika osobnostem a v průběhu týdne seznámíme čtenáře s odpověďmi. Dnes otiskujeme slova poslance Aleše Dufka.

Čím je Česko v rámci Evropy výjimečné?

Výjimečné je spolu s jinými státy střední a jihovýchodní Evropy tím, že zažilo komunistický útlak, komunistický režim. To je prostě něco, co je samozřejmě nesrovnatelné se zkušeností dejme tomu Francouzů nebo Španělů.

Kterými vlastnostmi Česko do Evropy zapadá? Čím je Česko evropské?

Do Evropy patří jednoznačně svojí polohou a svojí historií. Shodou okolností jsem byl před čtrnácti dny v Kostnici, kde je vlastně prapůvod křesťanství ve střední Evropě. Tam připluli irští misionáři po řece Rýn a z té Kostnice se pak křesťanství šířilo směrem na Řezno a dále na Prahu. Takže zcela jednoznačně, i z tohoto hlediska, patříme do Evropy.

Existuje něco jako „zlatá éra Evropské unie“, nebo to má tato organizace ještě před sebou?

„Zlatá éra Evropské unie“ je doba, kdy otcové zakladatelé křesťanští demokraté Schuman, De Gasperi a Adenauer přišli s heslem „mír“ – to bylo hlavní heslo a podařilo se jej tady uskutečňovat od těch padesátých let, což je historicky neuvěřitelně dlouhé období míru. Teď samozřejmě hodně záleží na tom, jestli se Evropská unie poučí z té krize, v níž se objektivně nachází, anebo se nepoučí. To je jednoduché, jsou dvě varianty.

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!