Anketa před evropskými volbami: Jan Balík

Ve dnech 7. a 8. června čeští občané vyšlou do Evropského parlamentu své zástupce. Je tedy namístě se v tomto čase zamýšlet nad pozicí naší země v Evropě a nad tím, co od společenství evropských národů očekáváme. Otázky na toto téma jsme položili několika osobnostem. Dnes otiskujeme slova generálního vikáře arcidiecéze pražské Mons. Jana Balíka.

Čím je Česko v rámci Evropy výjimečné?

Tím jsme možná výjimeční, že přece jenom tvoříme určitý přechod od tzv. západní Evropy k té východní. Zde můžeme vzpomenout třeba arcibiskupa Stojana a jeho snahu o unionistické kongresy na Velehradě, to znamená snahu sjednotit v Evropě slovanské národy. To bylo také téma pana kardinála Špidlíka. Takže si myslím, že určitě ano. Zmínil bych, že svatý papež Jan Pavel II. mluvil o tom, že je potřeba, aby Evropa byla jednotná, a že Evropa celá je od Atlantiku až po Ural. Některé evropské národy jsou historicky víc spojeny s Byzancí, jiné víc se Západem, ale prostě bez účasti všech evropských národů by něco chybělo. Vedle toho si myslím, že v dnešní době je potřeba Evropskou unii vrátit k jejím kořenům, protože se Evropy nějakým způsobem chytily směry ideologické a administrativní místo těch směrů, které spočívaly v tomto: žijme v Evropě v míru, žijme na základě křesťanských hodnot, podporujme se navzájem, abychom vybudovali dobré země a dobrý život pro naše děti.

Kterými vlastnostmi Česko do Evropy zapadá? Čím je Česko evropské?

Česká republika byla, jak známo, v celé své historii součástí Evropy. Mnohokrát jsme hráli velice důležitou roli – můžeme vzpomenout jenom namátkou třeba dobu Karla IV. Co se kultury týče, jistě budou znát po celém světě naše umělce jako třeba Antonína Dvořáka a mnoho dalších. To znamená: jistě patříme do kulturního dění tohoto kontinentu.

Existuje něco jako „zlatá éra Evropské unie“, nebo to má tato organizace ještě před sebou?

Evropa vznikla na základě hodnot křesťanů, kteří si uvědomili, že je potřeba skončit dobu, kdy evropské země mezi sebou ustavičně válčily. A oni jistě měli v srdci hodnoty opravdu křesťanské – to jsou láska k bližnímu, solidarita, rodina jako muž a žena. Chtěli vybudovat Evropu ne coby náboženský kontinent, ale coby kontinent, jenž vyrůstá z těch hodnot všeobecně lidských a rovněž křesťanských. Domnívám se, že je potřeba to vskutku znovu a znovu připomínat, poněvadž jinak Evropa tak, jak je dnes, podle mě nemá šanci, protože sama sebe zabíjí – nejrůznějšími způsoby jako jsou Green Deal nebo útok proti rodině. Papež nám řekl mnohokrát: Evropa je stárnoucí babička, národy, které nemají děti, vymřou, dřív nebo později vymřou. Národy, které řeknou, že v energetice je všechno špatně, prostě nemají šanci ve světě konkurovat. To znamená – je mnoho otázek, které když budeme řešit jenom ideologicky, nikoli racionálně a opravdu poctivě do hloubky, tak nebudeme existovat. A to by třeba mě osobně mrzelo, kdyby Evropa skončila proto, že nebudou děti.

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!