Anketa před evropskými volbami: Zdeněk Hraba

Ve dnech 7. a 8. června čeští občané vyšlou do Evropského parlamentu své zástupce. Je tedy namístě se v tomto čase zamýšlet nad pozicí naší země v Evropě a nad tím, co od společenství evropských národů očekáváme. Otázky na toto téma jsme položili několika osobnostem. Dnes otiskujeme slova senátora Zdeňka Hraby.

Čím je Česko v rámci Evropy výjimečné?

Ta unikátnost je myslím v tom, že když jde do tuhého, v Čechách se projevuje nebývalá míra solidarity. Dle mého jiné státy toto nemají. Když se cokoli stane, tak nehledě na politický názor – téměř, najdou se výjimky – se lidé spojí, aby přispívali, aby někomu pomohli. Domnívám se, že to v jiných národech není, tam pořád tyto názorové bariéry existují. Tady ve chvíli, kdy jde do tuhého, jsou lidé schopni to překlenout – obecně, z naší historie víme: v protektorátu byli kolaboranti, též v předchozím období byli lidé, kteří škodili. Přesto vnímám, že řečená vlastnost nás odlišuje.

Kterými vlastnostmi Česko do Evropy zapadá? Čím je Česko evropské?

Evropské je tím, že v podstatě sdílí hodnoty, principy, na nichž Evropa byla postavena. Máme s Francouzi, s Němci, s Maďary společné kulturní základy: křesťanství, ale také návaznost na antickou filosofii, na římské právo. Někdo přebírá více, někdo méně, ale máme to společné.

Existuje něco jako „zlatá éra Evropské unie“, nebo to má tato organizace ještě před sebou?

„Zlatou éru“ už má Evropská unie za sebou a byly to podle mě první roky té šestky tří velkých a tří malých států, kdy se např. podařilo nastartovat zemědělskou produkci, což byl jeden z velkých úkolů, když započala ekonomická spolupráce. Mám za to, že od Jednotného evropského aktu přes Maastrichtskou smlouvu přes Amsterodamskou, niceský pokus, Lisabon atd. je to horší a horší, co se té organizace týče. Původní idea ekonomické spolupráce, svobod pohybu, plus dejme tomu Schengen – to je myslím věc, která se nesmí pominout, to by mělo být velmi akcentováno. Ta ekonomická část asi má bohužel své lepší roky za sebou kvůli těm změnám, které nastaly. A nevím, jestli jsou vratné.

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!