Koho nevolit do Evropského parlamentu?

Již 60 českých kandidátů a kandidátek do Evropského parlamentu (EP) podepsalo Slib mezinárodní nevládní lobbingové organizace ILGA-Europe, která sdružuje více než 700 LGBT+ organizací z 54 zemí Evropy a střední Asie čerpající dotace z evropských fondů. S jakou organizací se zavázaly po svém případném zvolení do EP spolupracovat na tvorbě a prosazování jejich politik?

ILGA-Europe o své náplni práce uvádí: “stanovujeme standardy pro rovnost LGBTI lidí a lidská práva na regionální a mezinárodní úrovni. Spolupracujeme s tvůrci politik a zprostředkováváme aktivistům kontakt s institucionálními aktéry, abychom dosáhli smysluplných systémových změn.”

Hovoří-li ILGA-Europe o rovnosti LGBT+ lidí a lidských právech, nejsou to už “jen” věci jako manželství stejnopohlavních párů. Dnes už jdou mnohem dál. Na jejich webu se například dočteme o strategii v oblasti tělesné integrity především transgender osob, která podle nich zahrnuje i “sexuální a reprodukční práva”, případně strategii v oblasti zdraví LGBT+ osob, která zahrnuje mimo jiné “rovný přístup ke zdravotní péči”.

Reprodukční práva pro LGBT+ osoby

Rovný přístup ke zdravotní péči vzbuzuje na první pohled dojem, že snad dnes v Evropě lékaři odmítají léčit LGBT+ osoby. To samozřejmě není pravda. Sexuální orientace pacienta zdravotníky, kromě úzce profilovaných oborů, nezajímá. (Nebo vás se snad někdy ortoped, chirurg nebo neurolog ptal na to, kým se cítíte být sexuálně přitahováni?). ILGA-Europe si klade mnohem ambicióznější cíl. Rovný přístup ke zdravotní péči pro LGBT+ osoby totiž má zahrnovat i “právo na reprodukci” tedy i léčbu neplodnosti. Ta má u heterosexuálních párů svůj nesporný význam, ale u dvou, dost možná zdravých a plodných mužů, je zcela bezpředmětná. Nejsou přece neplodní na základě možné nemoci či vady, ale proto, že dva muži spolu prostě dítě nesplodí. Nejde o nic menšího než o plán na přístup LGBT+ osob k financím veřejného zdravotního pojištění například k „získání dítěte”. Tato agenda silně souvisí i s prací další organizace Evropské společnosti pro lidskou reprodukci a embryologii. Ta již nyní rozvíjí i koncept tzv. „mnohorodičovství” (polyparenthood), kdy by na základě všeobecného přístupu k vajíčkům, spermiím, surogátním matkám atp. mohlo mít jedno dítě až šest „rodičovských osob”. A protože by se jednalo o legislativní úpravu, tak i před zákonem.

O dalších strategiích ILGA-Europe týkajících se třeba práva na sebevyjádření” LGBT+ osob nebo “práva na přístup ke službám”, jež frontálně naráží na bezpečnost či svobodu projevu, svědomí a vyznání většinové společnosti, by se daly psát právní, filozofické, bioetické či ekonomické elaboráty. Těm se ale věnovat nebudeme. Je důležité si udělat alespoň základní přehled toho, k čemu se někteří čeští kandidáti a kandidátky zavázaly. A to přímo ve Slibu tohoto znění:

Text Slibu, který podepsali čeští kandidáti i kandidátky organizaci ILGA – Europe

Já, kandidát do Evropského parlamentu slibuji, že budu pevně podporovat lidská práva a rovnost leseb, gayů, bisexuálů, transsexuálů a intersexuálních osob v Evropské Unii i mimo ni.

Budu:

– navrhovat a prosazovat takové politiky a zákony EU, které poskytují výslovnou ochranu na základě sexuální orientace, genderové identity, genderového vyjádření a pohlavních znaků, a které konkrétně reagují na potřeby LGBTI osob v celé jejich rozmanitosti

– uznávat, že v kontextu, kde jsou práva LGBTI osob využívána jako obětní beránek v rámci širších útoků na demokracii, se budu jako součást svého závazku angažovat také v oblasti právního státu, demokracie a boje s nerovností

– zajišťovat, aby EU využila všech svých pravomocí k tomu, aby se členské státy zodpovídaly za porušování lidských práv LGBTI osob, a za ignorování závazků vyplývajících z právních smluv, předpisů a politik EU a odmítání zavedení existující právní ochrany

– vystupovat jako pevný obhájce LGBTI organizací a obhájců lidských práv v celé Evropě i mimo ni tím, že aktivně napadnu jakékoli omezování občanské společnosti a budu usilovat o zajištění udržitelného a dostupného financování občanské společnosti, včetně LGBTI organizací, ze strany EU

– zasazovat se o to, aby se EU stala vůdčí v oblasti LGBTI lidských práv i v přístupových zemích, sousedních zemích a zemích třetího světa

– zasazovat se o přijetí ambiciózní druhé Strategie EU pro rovnost LGBTIQ osob a aktivně přispívat k její účinné implementaci tím, že se práva LGBTI osob začlení do všech oblastí vnitřní a vnější politiky EU.

V rámci plnění těchto závazků budu:

– smysluplně spolupracovat a získávat podněty a informace i strategické vedení LGBTI občanské společnosti, která nejlépe ví, jak naplnit potřeby svých komunit

– využívat důvěryhodné a odpovědné zdroje informací, abych zajistil, že moje práce pro LGBTI práva přispívá k informovaným a konstruktivním politickým diskusím v Bruselu a v celé EU

– komunikovat o LGBTI právech a rovnosti způsobem, který spojuje lidi a vytváří spojenectví a podporu, budu se vyhýbat polarizaci

– upřednostňovat bezpečnost komunity před jakýmikoli jinými zájmy a vždy dodržovat zásadu „neškodit“, mimo jiné tím, že budu udržovat svou práci mimo pozornost veřejnosti, kdykoli to bude nutné

Tento dokument podepsali tito čeští kandidáti a kandidátky do Evropského parlamentu:

Koalice SPOLU

 • Luděk Niedermayer
 • Miloš Ulrich

Koalice STAN a Osobnosti pro Evropu:

 • Danuše Nerudová
 • Jan Farský
 • Martin Exner
 • Petra Korlaar
 • Adam Trunečka
 • Martin Exner
 • Adriana Chochelová

Piráti

 • Markéta Gregorová
 • Marcel Kolaja
 • Zuzana Klusová
 • Albert Štěrba
 • Filip Jiroušek
 • David František Wagner

Koalice SOCDEM 

 • Lubomír Zaorálek
 • Manuela Haug
 • Klára Školníková
 • Michael Cardal
 • Daniela Ostrá
 • Jakub Kovařík

Strana zelených (Zelení)

 • Johana Nejedlová
 • Petr Doubravský
 • Radek Ocelák
 • Gabriela Svárovská
 • Vít Masare
 • Osamu Okamura
 • Irena Ferčíková Konečná
 • Michal Berg
 • Zuzana Pavelková
 • Jaromír Baxa
 • Petra Pintera

LANO

 • Šimon Hlinovský
 • Petra Kokošková
 • Dita Jarošová

Levice

 • Jan Majíček
 • Markéta Juřicová
 • Jan Macháček
 • Vítek Prokop
 • Lenka Goldšmídová
 • Ivana Batthyany
 • Antonín Hořčica
 • Zdeněk Jehlička
 • Anna Mikulenková
 • Prokop Hapala
 • Anežka Michnová
 • Alexandr Gluhov
 • A. M. Catwall
 • Vojtěch Juřica
 • Petr Pávek
 • Martin Biskup
 • Martin Churaň
 • Adam Ročárek
 • Ivo Chmel

Volt

 • Adam Hruška
 • Adam Hanka
 • Slavomír Maňásek
 • Nikola Hrnčír
 • Jan Klátil

SEN21

 • Lenka Helena Koenigsmark
 • Lukáš Kostínek

Převzato ze stránek Aliance pro rodinu

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!