Nejasnosti kolem deklarace Fiducia supplicans pokračují

V posledních dnech se do veřejného prostoru dostaly hned dvě zprávy, vztahující se zásadním způsobem k deklaraci Fiducia supplicans, o které bylo obšírněji pojednáno v jednom z předchozích textů.[1] První z nich byl rozhovor papeže Františka s moderátorkou americké televize CBS Norah O’Donnellovou odvysílaný 20. května, ve kterém se k této deklaraci vyjadřuje. Druhou pak byla návštěva prefekta Dikasteria pro nauku církve kardinála Fernándeze u koptského patriarchy Tawardose II., kde došlo k vyjasnění některých vzájemných postojů ohledně deklarace Fiducia supplicans, na kterou Koptská pravoslavná církev reagovala velmi ostře.

Papež František: žehnat homosexuálním svazkům není možné

Tak lze shrnout několik vět, které papež pronesl k deklaraci Fiducia supplicans v rozhovoru s moderátorkou americké televizní stanice CBS Norah O’Donnellovou.[2] Přesněji Svatý Otec v otázce na deklaraci Fiducia supplicans pronesl toto: „Ne, to, co jsem povolil, nebylo žehnání svazkům. To nelze udělat, protože to není svátost. To nemohu. Pán to tak učinil. Ale žehnat každému člověku, to ano. Požehnání je pro každého. Pro každého. Žehnat svazku homosexuálního typu však jde proti danému právu, proti církevnímu právu. Ale žehnat každému člověku, proč ne? Požehnání je pro všechny. Někteří lidé tím byli pohoršeni. Ale proč? Žehnat lze každému!“

S trochou nadsázky by se toto vyjádření mohlo popsat slovním obratem ve smyslu „papež František šlápl na brzdu“.  Ovšem situace je z teologického pohledu nadále vážná. Papež František opakuje, že požehnání by mělo být a je přístupné každému člověku, to ovšem bylo možné samozřejmě již před vydáním této deklarace a vyjádření papeže v tomto smyslu by skutečně nikoho nepohoršilo. Pohledem přímo do textu deklarace se však v čl. 30 mluví o (byť neliturgickém) žehnání osob, které se: „sice nacházejí ve svazku, který v žádném případě nelze přirovnat k manželství (…)“, nebo v článku 31 je pojednáno o možnosti žehnání párům a to i párům stejného pohlaví, párům, které přijdou pro požehnání jako pár, nikoliv jednotlivcům. Vrací se nám tedy opět starý problém a to je nejednoznačnost a zmatečnost celé deklarace. Je žehnání párům, které spolu žijí v hříšném homosexuálním vztahu, jenž je v rozporu s Bohem ustanoveným přirozeným řádem, žehnáním vztahu? Nebo se jedná o žehnání jednotlivců (kteří ovšem přišli pro požehnání v páru) a nejedná se o žehnání jejich svazku?  Milý svěcený služebníku, poper se s tím sám, jak je to koneckonců v textu Fiducia supplicans více méně naznačeno v čl. 41. V tiskové zprávě, která vyšla nedlouho po vydání deklarace, se píše v článku 5 toto: „Přistupují-li s prosbou o požehnání společně dva lidé, pak se žehnáním jednoduše vyprošuje od Pána pokoj, zdraví a další dobra pro tyto dva lidi, kteří o ně žádají. Také se prosí, aby žili Kristovo evangelium v plné věrnosti a aby Duch Svatý tyto dva lidi osvobodil od všeho, co neodpovídá Boží vůli, i od všeho, co vyžaduje očištění. Zde tedy jedině můžeme najít náznak toho, že se skutečně jedná o požehnání osob („pro tyto dva lidi“), nikoliv však jejich vztahu (svazku).

Kardinál Fernández napravoval vztahy s koptskou pravoslavnou církví

Tyto vztahy byly vážně narušeny právě vydáním deklarace Fiducia supplicans, kterou Koptská pravoslavná církev odmítla. V březnu byl potom na základě synodu koptské církve přerušen teologický dialog mezi katolickou a koptskou církví. Prefekt Dikasteria pro nauku víry kardinál Fernández se tedy vydal do Káhiry, aby si s koptským patriarchou vyjasnili situaci a napravili vzájemné vztahy, které byly do té doby velmi srdečné.[3] Kardinál Fernández v Káhiře představil stanovisko podobné, jako papež František v rozhovoru výše: nejedná se o žehnání svazkům, nýbrž jednotlivcům.

V rámci nápravy vztahů mezi církvemi dokonce kardinál Fernández prohlásil, že katolická církev souhlasí s učením prohlášení koptského svatého synodu ze 7. března. V tomto koptském dokumentu čteme, že ti, kdo mají homosexuální sklony, ale zdržují se homosexuálních aktů, jsou vystaveni vnitřním bojům podobným těm, které prožívají heterosexuální osoby zdržující se nevázanosti. V obou případech je zapotřebí duchovní a psychologické pomoci. Naproti tomu ti, kteří svým sklonům vyhoví a praktikují homosexuální akty, odmítají duchovní a psychologickou podporu a z vlastní vůle porušují Boží přikázání, upadají do stavu, který je horší než stav, v němž žijí lidé potýkající se s cizoložstvím. Koptská deklarace dále mluví o tom, že tito lidé musejí být varováni a vyloučeni ze společenství, dokud neprojeví pokání. Koptská církev také připomíná, že Písmo svaté výslovně zakazuje sexuální vztahy mezi lidmi stejného pohlaví. Deklarace dále kategoricky odmítá ospravedlňování homosexuálních praktik ideou kulturní rozmanitosti. Na druhou stranu však ujišťuje, že neodmítá ty, kdo mají homosexuální sklony, ale chce jim poskytnout pomoc, aby mohli dosáhnout psychologického a duchovního uzdravení a důvěřovali Kristu.

Tato prohlášení kardinála Fernándeze sice úplně nesouznějí s celkovým vyzněním deklarace Fiducia supplicans, viz. odkazy na články výše, avšak o trochu lepší je to s tiskovou zprávou ohledně přijetí deklarace, která musela záhy po vydání deklarace vyjít, aby trochu napravila pochopitelně vyvstalý zmatek v církvi (čl. 5 této zprávy).

Co si z toho odnést?

Deklarace Fiducia supplicans způsobuje nadále vážné zmatení v učení a pastorační praxi církve, narušuje jejich kontinuitu a její vydání nebylo zrovna šťastným momentem v historii Dikasteria pro doctrina fidei. Současná vyjádření papeže Františka nebo kardinála Fernándeze sice přinášejí určitý žádoucí progres, ale k úplnému vyjasnění celé problematiky vede ještě dlouhá cesta. Pro začátek by třeba stačilo, kdyby se v oficiální komunikaci volila poněkud přesnější forma vyjadřování, například místo slov: „Žehnat svazku homosexuálního typu však jde proti danému právu, proti církevnímu právu.“ by mohlo zaznít: „ Žehnat svazku homosexuálního typu jde proti Bohem zjevenému právu, proti Písmu, proti apoštolské tradici a učení církve.“

 

 

 

 

[1] https://katolickenoviny.cz/2024/01/deklarace-fiducia-supplicans-je-lodkou-s-poskozenym-trupem-v-rozbourenych-vlnach/

[2] https://www.cirkev.cz/papez-frantisek-zehnat-homosexualnim-svazkum-neni-mozne_37955

[3] https://www.cirkev.cz/kardinal-fernandez-v-kahire-cirkev-sdili-koptske-prohlaseni-o-homosexualite_37977

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!