Komentáře

Proč projevovat úctu

Můj bratr Aleš mi dal k Vánocům knihu Yorama Hazonyho se stručným názvem Konzervatismus a se stejně stručným podtitulem Znovuobjevení. Byla to trefa do černého. Čtu ji pomalu, nejsem ani v polovině. Mezitím jsem přečetl několik jiných knih. Každého z nás potěší, když najdeme někoho, kdo má stejný pohled na svět jako my. […]

Vatikán/zahraničí

Další ostuda německé firmy Adidas

Vloni německá firma Adidas představila v rámci „Měsíce hrdosti“ jednodílné plavky, které měly být „oslavou sebevyjádření, představivosti a neochvějné víry, že láska spojuje“. Reakce na sociálních sítích byly odmítavé a kritika zdrcující. Že mají dámské plavky předvádět muži, považovali diskutující, včetně řady ženských sportovkyň, za skandální. Adidasu loňská ostuda zjevně nestačila […]

Komentáře

970 let od velkého schizmatu

V těchto dnech si můžeme připomenout události, které vyústily v odloučení východní (pravoslavné) církve od církve západní (katolické). Ke kulminaci onoho napětí totiž došlo právě v druhé polovině července roku 1054. Spor kynul pod povrchem celá staletí, aniž vyšel najevo v celé hloubce. Je předně nutno uvést, že jeho podstatou nebyly otázky dogmatické, […]

Komentáře

Chvála Kancionálu a Vladimír Šťastný

„Žádný, kdo zažehne svítilnu, ji nedá na nějaké ukryté místo nebo pod kbelík, ale na stojan, aby ti, kdo vcházejí, viděli svit,“ (Lk 11,33) říkal Pán svým učedníkům. Ta slova platí pro Ježíšovo učení. Lidé ovšem neukrývají jen evangelium, ale také díla, která se na něm zakládají. Podobně máme tendenci, […]

Komentáře

Vzdělání a biflování

Přiznávám se předem, že se pouštím do oblasti, v níž nejsem odborníkem. Chci psát o tom, co se naše děti učí ve školách. To je věc politická, a měla by zajímat každého rodiče. Zdá se mi, že převládající konsensus pedagogů v celé západní civilizaci zní, že děti by se ve škole neměly […]

Domov

K velehradskému sjezdu našich biskupů

V poutním domě Stojanov čeští a moravští duchovní pastýři navázali na národní pouť jednáním o časových otázkách církve (6. až 8. července). Loňskou kostelní sbírku na pronásledované křesťany (více než 11 milionů korun) rozdělili na dvě půlky, z nichž jednu přiřkli Charitě ČR, která ji použije při působení na Blízkém východě, a druhou […]

Komentáře

Hrát na housle, zatímco Řím hoří?

Komentář Davida Floryka Spisovatel C. S. Lewis se v jednom svém eseji zabývá otázkou, zda je legitimní a rozumné věnovat se studiu a bádání na universitě v situaci, kdy vypukla válka a „život našich přátel a osud Evropy je na vážkách“. Jde o přepis kázání, které pronesl v universitní kapli v Oxfordu na podzim […]

Komentáře

Andrew Wilson: Honba za štěstím?

Překlad článku Andrewa Wilsona   Jedním z důvodů, proč se neustále snažíme najít štěstí, je to, že si nejsme jisti, co jím vlastně je. Představte si dva lidi za letního večera. První sedí na zahradě, snaží se vyluštit křížovku, než zapadne slunce, a je hluboce zamyšlen, zatímco si za ním na […]

Domov

Na Velehrad za slovanskými apoštoly

Reportáž (fotogalerie na konci článku) Pátého července na Velehradě početné církevní shromáždění vzdalo Bohu dík za apoštoly Moravy, svaté Cyrila a Metoděje. Slavnostní mši celebroval olomoucký arcibiskup Josef Nuzík a spolu s ním též apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo, pražský arcibiskup Jan Graubner a další biskupové moravští i čeští. Slovenský biskupský […]