Hrdost norské ministryně kultury

Hrdost se dá dávat najevo různými způsoby. Někteří lidé ji vyjadřují formou, že se na veřejnosti začnou obnažovat. Naposledy třeba norská ministryně kultury a rovnoprávnosti Lubna Jafferyová, která měla potřebu vyjádřit pocit hrdosti tím, že všem ukáže své poprsí. Normálně by šlo o akt, který by byl klasifikován jako přestupek proti veřejnému pořádku nebo trestný čin výtržnictví. Ale v normálním světě nežijeme, důkazem budiž pochvalná slova norského premiéra Jonase Gahra Størea, který svou ministryni v její aktivitě podpořil.
V naší české kotlině si žijeme nemoderním způsobem, který bývá často předmětem posměchu „uvědomělých“ politiků a komentátorů veřejného dění. Ti každé odmítnutí pokleslé morálky zemí pokrokového světa interpretují jako podporu Putina a čecháčkovství.
Pocity trapnosti brání vyjadřovat se k celkovému vyznění aktu, jehož se představitelka rezortu norské kultury odhodlala. A protože bezpochyby i v naší zaostalé zemičce dříve, či později, získá některá politická osobnost nutkavou potřebu vyjádřit pocit hrdosti ukazováním intimních částí svého těla, nezbývá, než apelovat na voliče, aby v příštích volbách volili s co nejvyšší občanskou zodpovědností.
Zároveň se sluší vyjádřit účast a podporu lidem, kteří v souvislosti se svou sexuální orientací nesou neokázale a důstojnojně nesnadné a tíživé kříže. Kéž pokleslost a nechutnost projevů LGBTQ+ komunity nezastře jejich bolesti a boje, které musí denně podstupovat. Zaslouží si naši podporu i modlitbu.

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!