Na Velehrad za slovanskými apoštoly

Reportáž (fotogalerie na konci článku)

Pátého července na Velehradě početné církevní shromáždění vzdalo Bohu dík za apoštoly Moravy, svaté Cyrila a Metoděje. Slavnostní mši celebroval olomoucký arcibiskup Josef Nuzík a spolu s ním též apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo, pražský arcibiskup Jan Graubner a další biskupové moravští i čeští. Slovenský biskupský sbor zastupoval řeckokatolický biskup Milan Lach SJ a z Říma přicestoval kardinál Michael Czerny, prefekt Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji.

Oltář byl postaven na nádvoří před bazilikou, takže liturgický průvod vykročil portálem ven a prošel zaplněným prostranstvím, zatímco se k slunnému nebi vznášela fanfára. Na úvod bohoslužby nuncius vložil na ramena arcibiskupu Josefovi palium, odznak jeho hodnosti metropolity, které letos nabyl. Nuncius Okolo rovněž pronesl kázání, jež zahájil zmínkou o věrnosti tradici předků, když stejně jako oni přicházíme na Velehrad obnovit své duchovní závazky. Vzápětí připomněl myšlenku papeže Jana Pavla II., že Evropa má dýchat oběma plícemi – východní i západní, což uváděl ve skutek už arcibiskup Antonín Cyril Stojan, když právě na tomto poutním místě pořádal sněmy s cílem sblížení západní a východní církve.

Okolo pak během kázání sledoval tři linky: význam palia, cyrilometodějský odkaz a zvláštní přínos slovanských národů. Palium je bílý vlněný pruh se šesti černými bavlněnými křížky. Vyrábí se vždy z vlny beránků chovaných na pastvinách římského opatství Tre fontane a je žehnáno papežem o svátku Anežky Římské. Skrývá v sobě pastýřskou symboliku: jako pastýř nese na ramenou ovci, tak biskup nese místní církev. Palium je zároveň znamením metropolitovy autority a jeho jednoty s papežem.

Kazatel následně upřel pohled na encykliku svatého otce Jana Pavla II. Slavorum apostoli, od jejíhož vydání příští rok uplyne 40 let a jež vysvětluje důležitost díla soluňských bratří, v němž se stýká východní a západní tradice. Následně Okolo chtěl posluchačům dopřát pohled na naši vlast očima cizince, který, jak řekl, bývá příjemný. Pokračoval slovy o staletích české národní historie, kdy jsme snesli řadu zkoušek a vytříbil se smysl Čechů pro vlast, jak jej ostatně postihuje naše hymna.

V závěru bohoslužby byla předávána tradiční ocenění České biskupské konference. Řád svatých Cyrila a Metoděje biskupové udělili otci Jiřímu Florianovi za celoživotní tvorbu křesťanských pořadů v médiích. Děkovná uznání přiřkli dvěma laureátům, a sice Romanu Janálovi a dále dr. Jiřímu Tichotovi – v obou případech za mimořádné působení v oblasti kultury. Pamětní medaili ČBK si odnesl dr. Jaroslav Šturma a důvodem byla jeho celoživotní služba ve prospěch dobra, především v oblasti podpory nemocných duší a pomoci dětem s kombinovaným postižením; udělení pamětní medaile dr. Milanu Zbořilovi za obětavost a odvahu v lékařském povolání bylo pouze oznámeno, předána bude později.

Před požehnáním a propuštěním lidu ještě pronesli zdravice kardinál Michael Czerny a biskup Milan Lach. Otec biskup Jan Vokál pozval přítomné na připravovanou národní pouť do Říma, která se uskuteční 28. až 30. března v příštím čili svatém roce 2025, který papež František určil za rok naděje.

Odpoledne věřící zvolna odjížděli, jiní se procházeli mezi stánky nebo odpočívali pod stinným příkrovem stromů. Z podia se šířil rozjařený plechový hlas dechové muziky a jinde si krojovaní pantátové zpívali pro radost. Z poutních bohoslužeb byla ta poslední, odpolední, sloužena podle východního ritu a celebroval ji biskup Ladislav Hučko, apoštolský exarcha řeckokatolické církve v ČR.

Galerie

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!