Domov

O chronických nepsavcích

Jak asi mnozí vědí, na Katolické teologické fakultě UK probíhá malá česká ukázka moderního kulturního boje. To, že je malá, ale neznamená, že není tvrdá. Naopak, skoro by se dalo říci, že rukavice už jsou dole pěkně dlouho. Podíváme-li se do hlubin médií a sociálních sítí, můžeme si všimnout, že […]

Komentáře

O Wolkera, znova

Už více než jedno století vyvolává sympatie i antipatie a tento komentář jsem psal s úmyslem, aby pomohl zorientovat se v díle a životě Jiřího Wolkera (1900–1924). „Jak to bylo s tím jeho komunismem?“ jako bych slyšel otázku. Nejen o tom se dočtete v příspěvku, jenž vznikl coby připomínka sta let od smrti významné […]

Komentáře

Buďme progresivní!

Komentář Tomáše Machuly Nedávno jsem si od jednoho z koryfejů české progresivně liberální scény přečetl, že pro konzervativce je příliš progresivní i eroze hornin. To mě pobavilo a přivedlo k zamyšlení. Nerad se zařazuji do škatulek, ale mám-li si vybrat mezi progresivismem a konzervatismem, jednoznačně volím konzervatismus. Ne proto, že bych si […]

Domov

Proč jsem rád, že Česká republika nakonec nebude ratifikovat Istanbulskou úmluvu

Napíšu to na rovinu, Istanbulskou úmluvu (dále Iú) beru jako jeden z manifestů nového společenského řádu, který výrazně odporuje mému (křesťanskému, katolickému) vidění světa, lidské osoby a jejího bytí ve vztazích. V konečném důsledku tato úmluva byla a je v kontrapozici se skutečným lidstvím, důstojností a posledním cílem člověka. Hlavním viníkem krachu ratifikačních […]

Komentáře

Važme si práce druhých

Komentář Tomáše Machuly   K dnešnímu komentáři mě inspirovala diskuse na sociálních sítích mezi některými křesťany týkající se apoštolského listu papeže Františka o teologii. S trochou zjednodušení lze říci, že řada z nás je přesvědčena, že teologie je dnes k ničemu, a že je potřeba ji od základů změnit. Šlo to dobře vidět […]

Komentáře

Evangelium podle Jaroslava Foglara

23. ledna uplyne 25 let od úmrtí spisovatele Jaroslava Foglara Přinejmenším od přelomu tisíciletí si při setkání se zlem často myslím (a někdy to i říkám), že kdyby ti lidé měli křesťanskou výchovu a z víry žili, tak by se to zlé nedělo. Frekvence těchto mých povzdechů se v čase spíše zvyšuje. Poměrně […]

Komentáře

Deklarace Fiducia supplicans je loďkou s poškozeným trupem v rozbouřených vlnách

„Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými“ (Jan 8,32) „Jen to, co je pravdivé, může být nakonec pastorační.“ (List Kongregace pro nauku víry biskupům Homosexualitatis problema, 1986) Tento komentář si neklade za cíl teologicky zhodnotit samotnou deklaraci Fiducia supplicans (dále FS), to by ostatně bylo zbytečné po precizním rozboru kardinála […]

Komentáře

Doba bez duše

Komentář Tomáše Machuly Jako děti jsme si říkali vtip o lupiči, který zastaví řidiče namířenou pistolí a zvolá: Peníze, nebo duši. Řidič obhlédne auto a zeptá se: „A jakou chcete: Levou, pravou, přední, zadní?“ Dnes už to není tak srozumitelné, mimo jiné proto, že dnešní pneumatiky duše nemají. Řidič by […]

Komentáře

Problematické spisy strážce církevní nauky

Již velkolepá Píseň písní započala tradici, dále rozvíjenou v judaismu a křesťanství, využívající k vyjádření Boží lásky vůči člověku obrazy lidské lásky, včetně jejího erotického rozměru. Nicméně, kdo by chtěl obhajovat knihu „Mystická vášeň. Spiritualita a smyslnost“, zabředl by pouze do směšnosti. V komentáři pro internetový portál Opoka o tom píše otec Dariusz […]

Komentáře

Za císaře pána: nový seriál o našich Habsburcích

Králové z habsburského rodu by měli poutat naši pozornost přinejmenším kvůli vztahu k českému národu a kvůli vztahu k církvi. V tomto prvním díle historického seriálu proto objasním, čím je dáno a zatíženo české vidění Habsburků spravujících země Koruny české po čtyři sta let před rokem 1918, a poukážu na zvláštní vztah této rodiny […]