Abychom uživili kněze: nájemní bydlení od církve

Arcibiskup Jan žehná novým domům v Milovicích, kde církev nabízí bydlení rodinám

Reportáž z žehnání a prohlídky nových nájemních církevních bytů v Milovicích.

Ve středu 17. ledna dopoledne arcibiskup Jan Graubner pronesl modlitbu požehnání mezi dvěma čtyřpatrovými domy, jež vzápětí pokropil svěcenou vodou. Uvnitř jedné z budov pak uvedl přítomné do kontextu nápadu pronajímat církevní byty: Před rokem 1948 platily kněze farnosti. Za komunismu převzal vyplácení kněžských mezd stát, ale využil toho ke zvýšení kontroly nad církví. Ačkoli po sametové revoluci se kněz stal zaměstnancem biskupství, služné duchovních šlo přesto ze státní kasy. Arcibiskup vysvětlil, že po restitucích se státní příspěvek každoročně snižuje a už nyní na platy kléru nestačí. Poslední sumu stát pošle v roce 2029.

Proto je třeba – pokračoval Jan Graubner – hospodařit s majetky tak, aby přinášely zisk. Ten poplyne hlavně ze dvou zdrojů – z lesů a z nájemních bytů. Výdělek mohou tvořit taktéž zamýšlené větrné a solární elektrárny. Opravy kostelů však spočinou na bedrech farností, upozornil arcibiskup.

Generální vikář Jan Balík informoval, že v Milovicích je k dispozici 38 bytů a dva prostory pro podnikatele. Jedná se o první projekt XPlace v lokalitě mimo hlavní město, s nímž jsou ovšem Milovice železničně spojeny; výhodou obce je nadto živá a činorodá místní farnost. Generální vikář mluvil také o chystaném přebírání bytů v Kolíně.

Jak uvedl další řečník – inženýr Richard Záruba – arcibiskupství zamýšlí poskytovat bydlení rodinám. Milovické domy tak zahrnují byty od velikosti 1 + kk po 3 + kk, aby se vyhovělo různým potřebám a finančním možnostem rodin. Nájemné se pohybuje v rozmezí 13 až 30 tisíc. Vize projektu spočívá v celoživotním vztahu mezi nájemníkem a arcibiskupstvím, takže když se např. rodina rozroste, může vyměnit dosavadní byt za větší a přitom zůstat v nájmu u arcibiskupství. Záruba připomněl, že v dubnu se nabídka církevních bytů rozšíří o komplex Lihovar na Smíchově a k dokončení na sklonku roku dospěje také stavba v Praze-Stodůlkách.

Jako poslední hovořil projektový manažer Vojtěch Benda. Uvedl, že se církev historicky nikdy neobešla bez darů a že také současnost si žádá spoluzodpovědnost věřících za hmotné zajištění zasvěcených osob. Aby se dárcovství stalo přístupnějším, byla založena elektronická platforma Donátor, skrze niž lze darovat peníze na chod církve. Web Donátor.cz umožňuje kromě kněžských mezd podpořit též například církevní školství, v jehož rámci se aktuálně shánějí finance mimo jiné na stavbu logopedické školy v Klecanech.

LESY A BYTY

Náhrady, jež stát vyplácí Arcibiskupství pražskému, se dělí na dvě části: jedna část se stále zmenšuje a skončí v roce 2029 – z ní se neúplně pokrývá vyplácení kněží. Druhou část, která je konstantní (180 milionů Kč) a potrvá do roku 2042, je podle zákona nutno investovat. Právě odtud tak pocházejí prostředky na řadu církevních projektů.

Každá diecéze se v hospodaření vydala jinou cestou, protože restituované majetky se v nich liší. Majetkové těžiště pražské arcidiecéze nyní spočívá v lesích. I z tohoto důvodu bude v nejbližší době zprovozněna pila v Týně nad Vltavou. Cílem je však hospodaření diverzifikovat, aby se stalo stabilnějším. Jako stabilizační faktor má působit právě nájemní bydlení, a proto vznikla roku 2021 značka XPlace. Její název má odkazovat na řecké iniciály Kristovy.

Zkraje arcibiskupství vlastnilo byty v Jaselské ulici v Praze, potom koupilo další na Zličíně a ve Střížkově. Se dvěma novými budovami v Milovicích je to dohromady 150 bytových jednotek. Ty, jež arcibiskupství převezme letos, vznikají na Smíchově, ve Stodůlkách a v Kolíně. Plán zní do roku 2030 spravovat asi 550–600 bytů, což by mělo přinášet zisk okolo 160 milionů korun ročně (za rok 2023 XPlace vydělal přes 21 milionů).

Všechny prostory nabízené v rámci XPlace jsou buď nové, či kompletně zrekonstruované a poptávka je značná: současná pražská nabídka je obsazena z 95 procent. Prostory poskytované arcibiskupstvím mohou zajímat i podnikatele, poněvadž do spektra nabídky XPlace patří rovněž místa pro maloobchodní aktivity.

Koupě dvou milovických staveb stála 158 milionů korun a provedena byla v době, kdy se začínalo s pracemi. Pro příště by to arcibiskupství chtělo dělat jinak a účastnit se stavění už u zrodu čili ve fázi projektování domů.

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!