Promluvy

150 let s Chestertonem (I): Dvanáct mužů

V květnu uběhne půl druhého století od narození Gilberta Keitha Chestertona, anglického novináře a spisovatele. Jeho ostrovtip, humor i úctu k pokladu víry si připomeneme šesti texty, z nichž dnes „otiskujeme“ prvý – esej Dvanáct mužů ze souboru Ohromné maličkosti.   Onehdy, když jsem rozjímal o morálce a o panu H. Pittovi, […]

Domov

Anketa mezi senátory: hlasování o Istanbulské úmluvě

Členům horní komory Parlamentu ČR jsme položili dvě otázky týkající se okolností a souvislostí schůze, na níž Senát odmítl ratifikaci Istanbulské úmluvy: 1) Vnímal jste před hlasováním tlak ze strany médií, politických neziskovek, ambasád či českých úřadů, abyste se vyslovil pro Istanbulskou úmluvu? 2) Jaký význam přikládáte výsledku hlasování?   […]

Domov

Proč jsem rád, že Česká republika nakonec nebude ratifikovat Istanbulskou úmluvu

Napíšu to na rovinu, Istanbulskou úmluvu (dále Iú) beru jako jeden z manifestů nového společenského řádu, který výrazně odporuje mému (křesťanskému, katolickému) vidění světa, lidské osoby a jejího bytí ve vztazích. V konečném důsledku tato úmluva byla a je v kontrapozici se skutečným lidstvím, důstojností a posledním cílem člověka. Hlavním viníkem krachu ratifikačních […]

Domov

Sešli se biskupové Čech, Moravy a Slezska

V první půlce minulého týdne čili ve dnech 22. až 24. ledna se v Praze konalo zasedání České biskupské konference. K pastýřům české církve se na čas připojil i apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo. Diskutovali o katechezi dospělých a věnovali se přípravám na národní pouť u příležitosti Jubilejního roku 2025; arcibiskup Jan Graubner pohovořil […]

Domov

Kontrola na KTF: fakulta obstála

Ve středu 24. ledna proběhla schůze senátu Katolické teologické fakulty UK, na niž se dostavili také zástupci rektorátu, aby přítomné seznámili s výsledky vnitřní kontroly fakulty. Její body, jak řekl prorektor prof. Jan Kuklík, vyplynuly z různých upozornění, jež dostala rektorka. Ta o závěrech šetření ještě napíše proděkanovi oficiální dopis. Kuklíkovo konstatování, že […]

Rozhovory

Zranitelní ve světě sekularismu a islámu. John Eibner o pronásledovaných křesťanech

Přinášíme rozhovor s Johnem Eibnerem, Ph.D. – prezidentem organizace Christian Solidarity International, v jejímž rámci přes třicet let řídí terénní výzkumy a kampaně hájící lidská práva s cílem pomoci ohroženým náboženským komunitám v Súdánu, Nigérii, Zakavkazsku a na širším Blízkém východě. S lidskoprávními a humanitárními misemi je spojeno cestování do válečných oblastí, takže se často […]

Komentáře

Važme si práce druhých

Komentář Tomáše Machuly   K dnešnímu komentáři mě inspirovala diskuse na sociálních sítích mezi některými křesťany týkající se apoštolského listu papeže Františka o teologii. S trochou zjednodušení lze říci, že řada z nás je přesvědčena, že teologie je dnes k ničemu, a že je potřeba ji od základů změnit. Šlo to dobře vidět […]

Komentáře

Evangelium podle Jaroslava Foglara

23. ledna uplyne 25 let od úmrtí spisovatele Jaroslava Foglara Přinejmenším od přelomu tisíciletí si při setkání se zlem často myslím (a někdy to i říkám), že kdyby ti lidé měli křesťanskou výchovu a z víry žili, tak by se to zlé nedělo. Frekvence těchto mých povzdechů se v čase spíše zvyšuje. Poměrně […]

Domov

Abychom uživili kněze: nájemní bydlení od církve

Reportáž z žehnání a prohlídky nových nájemních církevních bytů v Milovicích. Ve středu 17. ledna dopoledne arcibiskup Jan Graubner pronesl modlitbu požehnání mezi dvěma čtyřpatrovými domy, jež vzápětí pokropil svěcenou vodou. Uvnitř jedné z budov pak uvedl přítomné do kontextu nápadu pronajímat církevní byty: Před rokem 1948 platily kněze farnosti. Za komunismu převzal vyplácení […]

Komentáře

Deklarace Fiducia supplicans je loďkou s poškozeným trupem v rozbouřených vlnách

„Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými“ (Jan 8,32) „Jen to, co je pravdivé, může být nakonec pastorační.“ (List Kongregace pro nauku víry biskupům Homosexualitatis problema, 1986) Tento komentář si neklade za cíl teologicky zhodnotit samotnou deklaraci Fiducia supplicans (dále FS), to by ostatně bylo zbytečné po precizním rozboru kardinála […]