Kardinál Robert Sarah reaguje

Kardinál Robert Sarah reagoval na prohlášení Vatikánu, které v určitých případech umožňuje duchovním žehnat párům stejného pohlaví. Prohlásil, že církev by měla k takovým párům přistupovat s “milosrdenstvím pravdy.”

Osmasedmdesátiletý kardinál Sarah, který působil v letech 2014-2021 jako prefekt vatikánské Kongregace pro bohoslužbu a svátost, vysvětlil, že nechce nijak jít proti papeži Františkovi, ale “ rozhodně a radikálně se stavíme proti herezi, která vážně oslabuje Církev, Tělo Kristovo, protože je v rozporu s katolickou vírou a tradicí,“ – napsal kardinál Sarah v úvaze, kterou sdílel s italským blogem Settimo Cielo.

Dodal, že pravda je milosrdenství, které Ježíš nabízí hříšníkovi. „Svoboda, kterou máme nabídnout lidem žijícím v homosexuálních vztazích, spočívá v pravdě Božího slova. Jak bychom se jim mohli odvážit namluvit, že setrvávat ve vězení hříchu by bylo dobré a Bohem žádoucí?“ – pokračuje.

Kardinál Sarah poznamenává, že prohlášení „nedokázalo napravit tyto chyby“ církve v Německu, kde spor o synodální cestu způsobil rozdělení církve. Vatikánská deklarace naopak situaci ještě vyostřila a „kvůli své nejasnosti jen posílila zmatek, který panuje v srdcích, a někteří ji dokonce využili k podpoře svého pokusu o manipulaci,“ napsal kardinál Sarah.

Dodal, že je třeba se vyhnout „marným sporům o význam slova požehnání“. Poznamenal sice, že o možnosti požehnat hříšnému člověku není sporu, avšak zdůraznil, že církev „se nikdy nesmí nechat zavést tím, že z něj udělá legitimizaci hříchu, struktury hříchu, nebo dokonce další příležitost k hříchu“.

Vyjádřil také obavu, že zmatek, který způsobila Fiducia supplicans, by se mohl „nenápadně vrátit” během synody o synodalitě v říjnu 2024. Kardinál Sarah řekl, že církev by měla na stejnopohlavní páry reagovat s milosrdenstvím pravdy.

Kardinál Sarah tvrdí, že žehnání párům stejného pohlaví není správnou odpovědí. „Jediné, co lze žádat od lidí, kteří jsou ve vztahu proti přirozenosti, je obrácení a sladění  života s Božím slovem,“ napsal. Připomněl také povzbuzení, které papež Benedikt XVI. adresoval Africe, když řekl, že má být duchovními „plícemi“ lidstva v protikladu k nihilismu, materialismu a relativismu, které sužují Západ.

„Není proto divu, že afričtí biskupové dnes ve své chudobě hlásají tuto Boží pravdu tváří v tvář moci a bohatství některých západních episkopátů,” dodal kardinál Sarah ve své úvaze sdílené s italským portálem Settimo Cielo.

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!