Na KTF proběhly volby do senátu, řádně a bez potíží

Minulý týden v termínu 9.–11. ledna proběhly na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy volby do Akademického senátu UK. Zvítězili v nich profesor Jan Royt a s druhým nejvyšším počtem hlasů doktorka Kateřina Šolcová. Šlo o opakované hlasování, protože Hlavní volební komise Akademického senátu UK zneplatnila hlasování původní, které se konalo loni v listopadu.

Listopadové hlasování se realizovalo elektronickou formou a důvodem jeho neplatnosti byly právě potíže s volební aplikací. Ta totiž některé z akademických pracovníků vůbec nepřipustila k výběru preferovaného kandidáta a vyskytly se i jiné vady funkčnosti. Vzniklé problémy byly nadto řešeny bez konzultace s Dílčí volební komisí, jež má správně nad průběhem voleb dohlížet. Zmíněná komise dokonce neměla přímý přístup k volebním výsledkům, o nichž dostala informaci až zprostředkovaně. Jelikož v případě studentské kurie bylo v listopadu hlasování v pořádku, jeho výsledky byly narozdíl od kurie akademických pracovníků uznány.

Aby se předešlo chybám, lednové volby z řad akademiků se uskutečnily tradičním listinným způsobem, o čemž rozhodl fakultní senát. Svůj hlas využilo 76 procent voličů: to je podle proděkana Jakuba Jinka velmi dobrá účast. K volbám také říká: „Proběhly řádně, nebyly zaznamenány žádné problémy, které by je narušily.“

Jinek věří, že zvolení akademici odvedou v senátu dobrou práci. U Šolcové oceňuje důraz na posílení prestiže fakulty v projektové činnosti a mezinárodní kooperaci. Royt pak podle něj může v univerzitním senátu plodně spolupracovat s profesorem Zimou, jejž zná z doby, kdy za Zimova rektorování plnil funkci prorektora. Jak lednové poměřování mezi kandidáty dopadlo, proděkan celkově komentuje slovy: „Do senátu fakulta posílá ty, kteří mají největší důvěru akademiků.“

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!