Domov

Na KTF proběhly volby do senátu, řádně a bez potíží

Minulý týden v termínu 9.–11. ledna proběhly na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy volby do Akademického senátu UK. Zvítězili v nich profesor Jan Royt a s druhým nejvyšším počtem hlasů doktorka Kateřina Šolcová. Šlo o opakované hlasování, protože Hlavní volební komise Akademického senátu UK zneplatnila hlasování původní, které se konalo loni v listopadu. Listopadové hlasování […]

Komentáře

Doba bez duše

Komentář Tomáše Machuly Jako děti jsme si říkali vtip o lupiči, který zastaví řidiče namířenou pistolí a zvolá: Peníze, nebo duši. Řidič obhlédne auto a zeptá se: „A jakou chcete: Levou, pravou, přední, zadní?“ Dnes už to není tak srozumitelné, mimo jiné proto, že dnešní pneumatiky duše nemají. Řidič by […]

Komentáře

Problematické spisy strážce církevní nauky

Již velkolepá Píseň písní započala tradici, dále rozvíjenou v judaismu a křesťanství, využívající k vyjádření Boží lásky vůči člověku obrazy lidské lásky, včetně jejího erotického rozměru. Nicméně, kdo by chtěl obhajovat knihu „Mystická vášeň. Spiritualita a smyslnost“, zabředl by pouze do směšnosti. V komentáři pro internetový portál Opoka o tom píše otec Dariusz […]

Komentáře

Za císaře pána: nový seriál o našich Habsburcích

Králové z habsburského rodu by měli poutat naši pozornost přinejmenším kvůli vztahu k českému národu a kvůli vztahu k církvi. V tomto prvním díle historického seriálu proto objasním, čím je dáno a zatíženo české vidění Habsburků spravujících země Koruny české po čtyři sta let před rokem 1918, a poukážu na zvláštní vztah této rodiny […]

Domov

Páté vydání Pospíšilovy christologické knihy

Kniha Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel se čtenářům do rukou poprvé dostala roku 2000 a od té doby si získala pověst klasické příručky. Po druhém vatikánském koncilu šlo o první systematické zpracování christologie a soteriologie z pera českého teologa. Autor Ctirad Václav Pospíšil ji pro páté vydání (v Karmelitánském nakladatelství) vybavil úpravami […]

Vatikán/zahraničí

Děvet nových kněží pro trpící Nikaraguu

Ačkoli věřící v Nikaragui jsou pronásledováni tamním komunistickým režimem Daniela Ortegy a o řadu kněží v posledních týdnech přišli, děvet nových přibylo, když je o slavnosti Zjevení Páně vysvětil managujský arcibiskup kardinál Leopoldo Barnes. Tíživou situaci v zemi dokládá třeba fakt, že ke konci prosince milicionáři zatkli siunského biskupa Moru, jenž šel zrovna […]

Domov

Kdo bude nástupcem Novotného na KTF?

Blíží se volba nového děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, už jen necelý měsíc se mohou hlásit uchazeči o tento post. Své úmysly a plány pak kandidáti představí na veřejné rozpravě 8. února a k samotnému hlasování přistoupí akademický senát fakulty 14. února. Protože však ustanovení nového děkana teologické fakulty není jen záležitostí […]

Domov

Zachovat ideál manželství. Jednání o změně ústavy

Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti (v rámci Poslanecké sněmovny) ve středu jednala o návrhu na zakotvení definice manželství v ústavě. Komise měla možnost návrh sněmovně doporučit, či nedoporučit. Podle navrhované definice je manželství svazkem muže a ženy. Předkladatel návrhu Aleš Dufek (KDU-ČSL) od počátku vystupoval smířlivě, celá diskuze tak proběhla […]

Vatikán/zahraničí

Těžký měsíc kardinála Fernándeze

Bezesporu nejžhavějším tématem vatikanistů a katolických komentátorů je tento týden kniha „Mystická vášeň“, kterou v roce 1998 vydal nynější kardinál Víctor Manuel Fernández, který je prefektem Dikasteria pro nauku víry.   Kniha vzbudila pozornost, protože obsahuje grafická znázornění sexu a sexuálních aktů, doprovázená pokusem o spiritualizaci sexuality a sexualizaci spirituality.  V […]

Promluvy

Promluva Jana Balíka na Tříkrálové snídani v Senátu

Scházíme se u příležitosti Tříkrálové sbírky pořádané Katolickou charitou. Obdivujeme štědrost našich občanů: Čechů, Moravanů i Slezanů.   Už dávno jsme se stali štědrými podporovateli nejrůznějších projektů po světě. V zahraničí jsme bráni jako významní partneři.   Uvedu-li namátkou jen několik příkladů, nelze nezmínit charitní pomoc v řadě zemí světa, organizaci léčící […]