Vatikán/zahraničí

Zásadní prohlášení Svatého otce

Papež František vyzval k úplnému zákazu náhradního mateřství! „Vážení velvyslanci,… cesta k míru vyžaduje úctu k životu, ke každému lidskému životu, počínaje životem nenarozeného dítěte v matčině lůně, který nelze nijak potlačovat ani z něj dělat předmět obchodu. V tomto ohledu považuji za odsouzeníhodnou praxi tzv. náhradního mateřství, která představuje závažné porušení důstojnosti ženy a dítěte, […]

Vatikán/zahraničí

Kardinál Robert Sarah reaguje

Kardinál Robert Sarah reagoval na prohlášení Vatikánu, které v určitých případech umožňuje duchovním žehnat párům stejného pohlaví. Prohlásil, že církev by měla k takovým párům přistupovat s “milosrdenstvím pravdy.” Osmasedmdesátiletý kardinál Sarah, který působil v letech 2014-2021 jako prefekt vatikánské Kongregace pro bohoslužbu a svátost, vysvětlil, že nechce nijak jít proti papeži Františkovi, ale […]

Komentáře

Pravda v nás

Teologie, která se nesnaží zachytit Boha, ale pouze zalíbit se, emočně uklidnit či cokoli jiného, co nemá korespondovat s božskou realitou, je špatná a lživá Komentář Tomáše Machuly Nedávno jsem si vzpomněl na jednu diskusi, která se týkala tzv. pricipu sporu, což je tvrzení, že není možné, aby něco ve stejném […]

Komentáře

O manželství v encyklice Casti Connubii papeže Pia XI.

V našich časech, kdy kulturní bouře ve společnosti nabírají až hrozivých rozměrů a přirozené manželství je pod neustále mohutnějším ideologickým útokem, považuji za vhodné obrátit se do nedávné minulosti, kdy se i přes už tehdy neustále opakované útoky nejen na manželství zdálo, že katolík má ve své církvi skutečně „sloup a […]

Komentáře

Člověk a příroda

Proč jsme u počasí tak silně konzervativní, u rodiny tolik progresivní a u genetické modifikace organismů tak uměření? Komentář Tomáše Machuly Při pohledu do různých zpráv a komentářů se může zdát, že dnešní progresivní myslitelé a aktivisté mají velkou úctu k tomu, co je přirozené. Je to vidět na tom, jak […]

Domov

Poslanec SPD Kobza a kněz Petráček za hranicí slušnosti

Poslanec SPD Jiří Kobza a kněz Tomáš Petráček na sebe v minulých dnech upozornili způsobem, který jen ilustruje smutnou skutečnost, kam až jsou některé veřejně známé osoby schopny zajít ve jménu svého „svatého boje“ za ten, či onen ideologický náhled na svět. „Podle médií úspěšný absolvent FF UK, která je základnou […]