Páté vydání Pospíšilovy christologické knihy

Kniha Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel se čtenářům do rukou poprvé dostala roku 2000 a od té doby si získala pověst klasické příručky. Po druhém vatikánském koncilu šlo o první systematické zpracování christologie a soteriologie z pera českého teologa. Autor Ctirad Václav Pospíšil ji pro páté vydání (v Karmelitánském nakladatelství) vybavil úpravami a doplňkem ne zcela bezvýznamným: druhou část knihy obohatilo pojednání o Ježíšově vlastenectví.

Autor v něm představuje Ježíše jako pravého syna židovského národa: své životní podmínky sdílel s lidem Izraele, v jehož rámci přišel na svět. Ke svému národu, a tedy i jeho jazyku, dějinám a kultuře Ježíš cítil úctu. Učí nás tím, že vlastenecký cit patří k sebeúctě. Jak Pospíšil ukazuje, Kristu není vlastní ani nacionalismus, ani globalistická nezakotvenost – jde nám tím příkladem, což znamená podněty pro praktický život z víry.

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!