Problematické spisy strážce církevní nauky

Již velkolepá Píseň písní započala tradici, dále rozvíjenou v judaismu a křesťanství, využívající k vyjádření Boží lásky vůči člověku obrazy lidské lásky, včetně jejího erotického rozměru. Nicméně, kdo by chtěl obhajovat knihu „Mystická vášeň. Spiritualita a smyslnost“, zabředl by pouze do směšnosti. V komentáři pro internetový portál Opoka o tom píše otec Dariusz Kowalczyk SI. Přestože jsme se debatě kolem této knihy už věnovali zejména v souvislosti s problémem zneužívání, česká masmédia ji zaznamenala teprve nyní, s týdenním zpožděním, i proto přinášíme v plném znění komentář, který tento profesor teologie na Papežské gregoriánské univerzitě a někdejší jezuitský provinciál nadepsal „Problematická díla kardinála Fernandéze“.

 

„Pornokniha kardinála, který žehná homosexuálním párům“, „‚Mystický orgasmus‘ a pornoteologie podle kardinála blízkého papeži“, „Vatikán, Fernandéz a pornokniha. Nyní bude muset papež František zaujmout stanovisko“. – Takové tituly se v těchto dnech objevily v italských médiích. Jde o knihu, kterou v roce 1998 vydal současný prefekt Dikasteria pro nauku víry Victor Manuel Fernández, , s názvem. „La Pasión Mística. Espiritualidad y sensualidad“ (Mystická vášeň. Spiritualita a smyslnost). Mnozí z těch, kdo tuto knihu přečetli, se domnívají, že jsou v ní „pornografické“ a „rouhavé“ pasáže. O trapné pasáže rozhodně není nouze, uvědomíme-li si, že autorem je kardinál zodpovědný za učení katolické víry.

Kapitola informující o erotických vizích Ježíše u dospívající dívky je šokující. Není zcela jasné, zda se jedná o pravdivou zprávu, nebo o vymyšlený příběh. V každém případě je – mírně řečeno – nechutná. Dívka se obrací k Ježíši: „Dovol, abych tě pomalu hladila po kůži. […] Hladím tě po rukou. […] Hladím tvou tvář, Ježíši, a přistupuji k tvým ústům. […] Hladím tvé rty a v přívalu nepopsatelné něhy si je dovoluji sladce líbat. […] Hladím tvé jemné nohy, které mi připadají jako sloupy, dokonale vytvarované, plné síly a vitality. Hladím je. Líbám je.“ Budoucí prefekt Dikasteria pro nauku víry pak na mnoha stránkách rozebírá mužský a ženský orgasmus. Mons. Fernández píše, že „muž při orgasmu často vydává agresivní chrčení; zatímco žena vydává dětské blábolení nebo vzdechy“. Dále uvádí, že „žena má kolem pochvy bohatý žilní pletenec, který udržuje dobrý průtok krve po orgasmu. Díky tomu je často nenasytná“. To vše je naředěno omáčkou poněkud pochybné mystiky. „Mystický vztah s Bohem“ má najít svůj vrchol v „plném orgasmu našeho vztahu s Bohem“. Fernández také pochvalně cituje egyptského teologa z 15. století, muslima, který chválí Boha, že „penisy jsou tvrdé a rovné jako kopí“. Kniha také poučuje, že člověk „může dělat věci, které jsou objektivně hříšné, ale nemusí se tím provinit a neztratit Boží milost“.

Což o to! Již velkolepá Píseň písní započala tradici, dále rozvíjenou v judaismu a křesťanství, využívající k vyjádření Boží lásky vůči člověku obrazy lidské lásky, včetně jejího erotického rozměru. Nicméně, kdo by chtěl obhajovat knihu „Mystická vášeň. Spiritualita a smyslnost”, zabředl by pouze do směšnosti. Sám Victor Fernández si poměrně rychle uvědomil, že mu kniha slávu nepřinese. Proto nedovolil její dotisk a dělal, co mohl, aby se kniha jednoduše stala nedostupnou. Kardinál zdůrazňuje, že dnes by takovou knihu nenapsal. Je však třeba připomenout, že Fernández je také autorem jiné knihy, která vzbuzuje smíšené pocity, a sice „Sáname con tu boca. El arte de besar“ (Uzdrav mě svými ústy. Umění líbat). Tentokrát se však zastavíme pouze u názvu a ušetříme si citáty.

Spisovatelská minulost kardinála Fernándeze je o to trapnější, že již v prvních měsících svého působení v čele Dikasteria nauky víry proslul jako hierarcha se zvláštním zájmem o homosexuály a transsexuály. Mohou být kmotry? Mohou být páry stejného pohlaví žehnány…? Tyto a podobné otázky se zdají být středem doktrinálních úvah a pastoračního zájmu prefekta odpovědného za učení katolické víry.

V této situaci si mnozí komentátoři kladou otázku, zda se nejedná o začátek konce kariéry kardinála Fernándeze. Zdá se totiž, že funkce prefekta Dikasteria pro nauku víry by si přece žádala někoho s poněkud jinými zájmy a citlivostí, než je Victor Fernández.

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!