Sešli se biskupové Čech, Moravy a Slezska

V první půlce minulého týdne čili ve dnech 22. až 24. ledna se v Praze konalo zasedání České biskupské konference. K pastýřům české církve se na čas připojil i apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo.

Diskutovali o katechezi dospělých a věnovali se přípravám na národní pouť u příležitosti Jubilejního roku 2025; arcibiskup Jan Graubner pohovořil o situaci církve v dnešní společnosti a biskup Zdenek Wasserbauer, který byl delegátem ČBK na Synodě o synodalitě, referoval k této události.

Rokování českých biskupů se zaměřilo také na deklaraci Fiducia supplicans a vydali společné pastorační vyjádření k tomuto papežskému dokumentu, který za jistých okolností umožňuje pastoračně (tedy nikoli svátostně ani liturgicky) žehnat osobám, které žijí v neregulérních partnerských vztazích. Smyslem pokynů ČBK je předejít zmatku a pochybnostem v Božím lidu. Níže uvádím několik citátů ze zmíněných pokynů.

„Požehnání se uděluje osobám, a to tak, aby se předešlo i zdání, že jde o schvalování, legalizaci nebo postavení tohoto požehnání na úroveň svátostného manželství.“
„Toto požehnání […] se neuděluje v rámci liturgie ani v liturgickém oděvu. Současně se neuděluje před oltářem nebo na důležitém místě v posvátné budově. Nemůže být součástí civilního sňatku.“
„Máme naději, že […] laskavý přístup církve pomůže mnoha lidem k tomu, aby […] dospěli k rozhodnutí nově vkročit do života po cestách, které jsou v souladu se zásadami evangelia.“

Poněvadž současný generální sekretář ČBK Stanislav Přibyl se brzy ujme biskupského stolce v Litoměřicích, byl na zasedání zvolen sekretář nový: P. ThLic. Roman Czudek. Ten nyní pracuje na místě rektora Papežské koleje Nepomucenum v Římě, kde působí už přes deset let. Pochází z Jablunkova a sloužil mimo jiné ve farnosti chlebovicko-staříčské poblíž Frýdku-Místku a v Karviné.

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!