Zachovat ideál manželství. Jednání o změně ústavy

Zasedání komise ve středu 10. ledna (zdroj: facebookový účet Aliance pro rodinu)

Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti (v rámci Poslanecké sněmovny) ve středu jednala o návrhu na zakotvení definice manželství v ústavě. Komise měla možnost návrh sněmovně doporučit, či nedoporučit. Podle navrhované definice je manželství svazkem muže a ženy.

Předkladatel návrhu Aleš Dufek (KDU-ČSL) od počátku vystupoval smířlivě, celá diskuze tak proběhla poměrně klidně. Dufek vysvětlil, proč za změnou ústavy stojí: pro starší generaci je přirozená rodina běžným jevem, ale mladší potřebují ujištění, co je ideál. A aby jím přirozené manželství bylo, stát mu má dopřát prestiž. Svazek muže a ženy je modelem prověřeným generacemi a prospěšným státu, protože se z něj rodí noví členové společnosti. Dufek rovněž zmínil, že i když se někdo od ideálu odchýlí, ideál se tím neruší. V podobném smyslu se na schůzi vyjádřila Jana Jochová z Aliance pro rodinu: „Posílit prestiž této instituce [manželství] znamená vydat se v této nejisté době cestou stability a posílení základních lidských jistot.“

Odpůrci návrhu mluvili o tom, že ústavní definici manželství mají pouze státy na východ od nás, čímž nepřímo vyjádřili nepodložený názor, že kdykoli se lišíme od východní Evropy, je to vždycky správně. Ústavní definice se naopak zastal např. Jakub Janda (ODS), který také patřil mezi členy komise, již hlasovali pro návrh.

Ve výsledku nebylo dost hlasů ani pro kladné, ani pro záporné stanovisko. Takže ačkoli komise byla usnášeníschopná, žádné stanovisko nevydala. Proti hlasovali mimo jiné poslanci Helena Válková (ANO) a Martin Exner (STAN), jenž místo formulace argumentu prostě obhájcům manželství podsunul špatný úmysl, když jejich pokus o změnu ústavy označil za „trucpodnik“ proti homosexuálům. Svými hlasy návrh podpořily mimo jiné členky komise Nina Nováková (za KDU-ČSL) a Jana Bačíková (ODS).

Když Jochová před poslanci hájila zakotvení přirozené povahy manželství v ústavě, prohlásila, že „veřejné mínění vůbec není proti takové změně [ústavy]“, načež to doložila průzkumem. Také podle ní hrozí situace, kdy otázku – z podstaty patřící zákonodárcům – místo nich vyřeší Ústavní soud. To se stalo naposledy ve Slovinsku.

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!