Otázky k jednání o redefinici manželství. Odpovídal poslanec Aleš Dufek

Ve středu 28. února Poslanecká sněmovna schválila novelu občanského zákoníku měnící právní úpravu partnerského vztahu osob stejného pohlaví: právní status takového vztahu se velmi přiblížil manželství. Na názor jsme se zeptali předsedy poslaneckého klubu KDU-ČSL Aleše Dufka.

 

Když srovnáte výsledek jednání s tím, v co jste doufal, jak jej hodnotíte?

Na školní stupnici bych výsledek označil jako chvalitebný. Osobně jsem podporoval návrh poslanců Bělobrádka (KDU-ČSL) a Haase (ODS), který svazek dvou osob stejného pohlaví nazýval partnerstvím, dával jim v zásadě stejný status jako manželům, ale vůči dětem nepřipouštěl ani možnost adopce druhým partnerem.

Myslíte, že schválení novely občanského zákoníku bude mít nějaké demografické důsledky? (Mám na mysli porodnost, stabilitu rodin apod.)

Nemyslím, v médiích se tomuto problému přikládá obrovský význam v přímém rozporu s počtem osob, kterých se to bude bude týkat. Takže proč tomu tak je? Jednou z příčin může být, že spousta lidí podvědomě nechce, aby existoval ideál manželství jako svazku muže a ženy, který je základem rodiny. Žijeme v době, která chce poplivat ideály, aby si jedinec nemusel nic vyčítat a nemusel se o nic snažit.

Řekl byste, že výsledek hlasování odpovídá názoru většiny společnosti?

Ano, myslím, že tak to dnes většina společnosti vnímá.

Jaké důsledky bude mít osvojování dětí homosexuálními páry pro vývoj takto vychovávaných dětí?

Ale co je to za otázku. Právě že k žádnému osvojování dětí stejnopohlavními páry by nemělo docházet, o tom ten celý boj byl. K žádné výrazné změně totiž nedojde. V České republice už teď fakticky žijí stejnopohlavní páry, které společně vychovávají děti jednoho z partnerů. Ano, tento zákon pomáhá těmto typům situací, ale nikoli tomu, že stejnopohlavní pár se rozhodne osvojit cizí dítě.

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!