Komentáře

680 let od povýšení pražského biskupského stolce

Počátek samostatnosti české církevní provincie, který si dnes připomínáme, se stal skutkem léta Páně 1344, když papež Kliment VI. vydal 30. dubna příslušnou bulu. Služebník služebníků Božích v oné době trvale dlel ve francouzském Avignonu, kde ho navštívil český král Jan Lucemburský se synem Karlem, z nichž obzvláště druhému leželo povýšení pražského biskupství […]

Domov

Nová kniha: Život je tak jednoduchý, ale my…

V nakladatelství Albatros-Pointa právě vyšla vzpomínková kniha Karla J. Tadeáše Rakušana pojmenovaná Život je tak jednoduchý, ale my… Autor v dětství prošel dětskou mozkovou obrnou a nejen toto období svého života ve zpětném pohledu zachycuje a bilancuje. Zde jsou dvě anotace, respektive pozvánky k přečtení čerstvé knihy: Dana Richterová (dlouholetá sousedka): „Máte někdy […]

Promluvy

Vít Procházka: Z pokusu o žalm

V čekárně na soud. I kdybych za sebe ze sebe neproséval než nic, umíněně trval bys na mé ceně.   A nesměnil bys duši svých marnotratců za Mléčnou dráhu s marsovskými prstenci a touženým pracovním týdnem.   A to ani v hříších nejsem, nejsem, ani nejsem než Boží lempl. Natož alespoň […]

Domov

Skončilo setkání českých a moravských biskupů

Ve středu se po třídenním rokování na Erlebachově boudě v Krkonoších rozloučili členové České biskupské konference. Rozhovory uvedl duchovním zamyšlením olomoucký pomocný biskup Antonín Basler; J. Ex. Jude Thaddeus Okolo představil biskupům nového tajemníka apoštolské nunciatury N’gbessa Vitala Akélého Ohochiho, kněze původem z Pobřeží slonoviny. Sestra Krista Chládková OP a arciopat Prokop […]

Domov

Ministr Bek (STAN) prosazuje do škol výuku o LGBT+ a genderu!

Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) představil nové rámcové vzdělávací programy (RVP) pro mateřské a základní školy. Do konce května k nim probíhá připomínkové řízení. Aliance pro rodinu namátkou vybrala některé teze z nových RVP k výuce Dějepisu na 2. stupni ZŠ: „Očekávaný výsledek učení by měl žáka směrovat k poznání, že tzv. sociální, resp. genderový řád je utvářen […]

Domov

Pokus o rekonstrukci podoby svatého Vojtěcha

Ve čtvrtek 25. dubna byla v pražském Arcibiskupském paláci prezentována práce mezinárodního vědeckého týmu pod vedením Brazilce Cicera Andrého da Costy Moraese: podle lebky svatého Vojtěcha, která je coby vzácná relikvie chována ve Svatovítském pokladu, vytvořili svou metodou obraz pravděpodobné podoby světcovy tváře. V rámci odpoledne byla uvedena ve známost také nově […]

Domov

Zeman, Babiš a my druzí

„Tati, tady v Bibli mají chybu.“ „Chybu? V Písmu svatém? To asi ne, synku. Ukaž mi to místo.“ „Tady, podívej. Tady se píše, že máme jít do celého světa a hlásat evangelium. A tady zase. Koukni, s kým vším se Ježíš scházel. To by přeci znamenalo, že se máme bavit i se špatnými […]

Vatikán/zahraničí

6. neděle velikonoční: Den modliteb za pronásledované křesťany

Přinášíme list Moniky Kahancové, výkonné ředitelky české větve Christian Solidarity International, ke Dni modliteb za pronásledované křesťany. Organizace CSI pomáhá perzekuovaným křesťanským komunitám v mnoha zemích světa.    Blíží se 6. neděle velikonoční (5. 5.), která bude v katolické církvi věnována modlitbám za pronásledované křesťany. Křesťané považují náboženskou svobodu za nejdůležitější ze všech lidských […]

Domov

Svátečně oděná Vltava poctí svatého Jana

Hlavní patron Čech, patron mostů a lodníků, ochránce proti nebezpečí vody a proti pomluvám – ano, řeč je o sv. Janu Nepomuckém, jehož svátek církev oslaví za dva týdny. V Praze to je v posledních 16 letech spjato s událostí jménem Navalis, tedy s obnovenými svatojánskými slavnostmi, pořádanými 14. a hlavně 15. května čili v předvečer samotného […]