Běží přípravy Studentského Velehradu, setkání věřících vysokoškoláků

V květnu touto dobou začne tradiční sraz mladých křesťanů z celé ČR na moravském poutním místě. Akce se koná pod záštitou Vysokoškolského katolického hnutí ČR. Mluvili jsme s vedoucí přípravného týmu Marií Hanušovou, která nám událost představila a pověděla také něco o letošním ročníku.

 

Velehrad je poutní místo zasvěcené moravským věrozvěstům a Nanebevzetí Panny Marie: Proč zrovna zde se pořádá setkání křesťanů-studentů?

My již v této tradici navazujeme, tedy původní záměr a myšlenky zakladatelů této akce před více než 30 lety si mohu pouze domýšlet. Nicméně Velehrad má svého neuvěřitelného genia loci, který je znát „z každého kamene“ tohoto místa. Navíc je díky zázemí na Stojanově gymnáziu, Poutním a exercičním domě Stojanov a Základní škole Velehrad velmi praktické pro organizaci takto velké akce.

Podle čeho jste vybírali, které přednášející na Studentský Velehrad pozvat?

Vycházeli jsme ze zkušeností členů našeho přípravného týmu. Bavili jsme se společně o tématech, která bychom na SV chtěli, a také o přednášejících, kteří nás oslovili na jiných akcích, přednáškách apod. Vznikl z toho prvotní koncept, který následně rozvinula a naplnila naše Sekce přednášek.

Zvolili si hosté Studentského Velehradu náměty přednášek libovolně, nebo dostali zadán nějaký tematický okruh?

Postup nebyl úplně jednotný. V některých případech jsme měli vybráno téma, ke kterému jsme hledali přednášejícího. V jiných případech nám šlo primárně o daného přednášejícího a konkrétní téma jsme následně ladili s ním.

Jak je na akci rozdělen čas mezi jednotlivé druhy činností (modlitba, bohoslužby, přednášky atd.)? Čemu je věnován větší prostor, čemu menší?

Snažili jsme se, aby byl program vyvážený a do velké míry jsme vycházeli z předchozích ročníků. Tedy každý den proběhnou dva bloky přednášek a workshopů, jedna velká společná mše, třikrát denně setkání skupinek. Dále bude možnost ranních, poledních a večerních modliteb. Nicméně každý účastník si může složit svůj program dle svých preferencí. Veškerý program je dobrovolný.

Kladou si organizátoři nějaké formační cíle? Je snaha rozvíjet v křesťanské mládeži určité vlastnosti, vědomosti apod.?

Nevím, jestli bych to nazvala jako formační cíle, ale přinášíme do letošního ročníku určitá témata, která si myslíme, že mezi mladými lidmi rezonují, a která bychom tu rádi nabídli k zamyšlení, rozjímání, sdílení a diskuzi. Jedná se o témata vycházející z našeho ústředního tématu „Zde jsem“, které se snažíme uchopit v několika rovinách.

Snahou je také ukázat mladým krásu katolické církve právě v její všeobecnosti, v tom, kolik různých spiritualit a přístupů k duchovnímu životu máme. A možná se nám tím podaří prohloubit nebo posunout duchovní život našich účastníků, kteří tu objeví třeba nový způsob modlitby, který předtím neznali.

V neposlední řadě bude na SV široká nabídka přednášek a workshopů, které určitě přinášejí zajímavé informace, příběhy nebo jsou šancí vznést některé své dotazy či si vyzkoušet nové aktivity, ať už v podobě vázání květin nebo kontemplativní modlitby.

Kolik účastníků očekáváte? Jaký bývá věkový průměr?

Očekáváme, že se na letošním ročníku sejde okolo 350 účastníků. Věkový průměr bývá kolem 25 let.

Jezdívají na Studentský Velehrad i nevěřící?

Nevěřící na Studentský Velehrad většinou nejezdívají.

Je účast na akci zpoplatněna?

Ano, platí se účastnický poplatek podle zvolené varianty při registraci. Je možnost se přihlásit na plnou variantu či víkendovou, zarezervovat si postel, či se rozhodnout pro variantu bez ubytování. Tato varianta zejména míří na účastníky, kteří pochází z blízkého okolí.

Jakým způsobem bude pro účastníky zajištěno ubytování a stravování?

Ubytování a stravování je zajištěno na Stojanově Gymnáziu a také v Poutním a exercičním domě Stojanov. Využívat budeme také prostory Základní školy Velehrad.

Mohou ti, kdo už Studentský Velehrad znají, očekávat, že se bude letošní ročník podobat těm minulým, nebo bude akce letos něčím jiná, specifická?

Každý ročník je specifický zejména svým tématem, které přináší, takže obsahově se od sebe jednotlivé ročníky liší. Nicméně, jak jsem nastínila, rámec akce zůstává obdobný jako v minulých letech. Letošní programovou novinkou je nabídka ranních modliteb, přidání chválového večera a také společné sledování Mistrovství světa v hokeji.

Plakát

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!