Ministr Bek (STAN) prosazuje do škol výuku o LGBT+ a genderu!

Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) představil nové rámcové vzdělávací programy (RVP) pro mateřské a základní školy. Do konce května k nim probíhá připomínkové řízení.

Aliance pro rodinu namátkou vybrala některé teze z nových RVP k výuce Dějepisu na 2. stupni ZŠ:

„Očekávaný výsledek učení by měl žáka směrovat k poznání, že tzv. sociální, resp. genderový řád je utvářen a vynucován autoritami a ti, kteří se mu vymykají, mohou být objektem pronásledování a diskriminace.

 

„Vyučující volí obsah zejména s ohledem na aktuální emancipační snahy přítomné ve společnosti.“

 

Ředitel ZŠ v Mostě Roman Ziegler, který se na podobě „nového dějepisu“ podílel uvádí např. i to, že učitel by měl umět při výkladu potlačit svůj názor. „I když si učitel myslí, že pohlaví jsou dvě, tedy muž a žena, dětem to musí podat neutrálně.“  Úplně trapně pak v tomto kontextu působí jeho ujišťování, že učení o LGBT+ a genderu nebude ideologické.

Podle ministra Beka nejde o revoluci, ale „modernizaci“, s čímž však Aliance pro rodinu nesouhlasí: „Podle nás je to snad ještě horší než revoluce! Nové RVP přinášejí do vzdělávání cíle, které ze škol dělají otevřenou dálnici k působení těch „správných“ neziskovek.“

Podaří se opět zaktivizovat ředitele, učitele, vychovatele a rodiče, aby se proti těmto úpravám v rámcově vzdělávacích programech postavili?

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!