Pokus o rekonstrukci podoby svatého Vojtěcha

Ve čtvrtek 25. dubna byla v pražském Arcibiskupském paláci prezentována práce mezinárodního vědeckého týmu pod vedením Brazilce Cicera Andrého da Costy Moraese: podle lebky svatého Vojtěcha, která je coby vzácná relikvie chována ve Svatovítském pokladu, vytvořili svou metodou obraz pravděpodobné podoby světcovy tváře.

V rámci odpoledne byla uvedena ve známost také nově vzniklá kniha kolektivu autorů s názvem Posunuté milénium (titul svazku naráží na loňské výročí 1050 let od založení pražského biskupství). Zrod rozsáhlého historického díla, přinášejícího nové příspěvky k poznání dlouhé existence biskupského stolce v Praze, umožnil arcibiskup Jan Graubner, jenž vydání knihy komentoval slovy: „Na jednu stranu by se dalo říct, že žijeme dnes. Proč se tedy tolik dívat do minulosti? Na druhou stranu se mi zdá velmi důležité, že do té minulosti, o které už bylo mnoho napsáno, se umíme dívat nově, znovu, s dnešními možnostmi a okolnostmi tak, abychom vyčetli, co vyčíst umíme, a stáli tím pevněji na nohách při budování současnosti. Pohled do dějin nám ukazuje, že se vždycky děly chyby a vždycky se děly krásné věci – a tak je to i v současnosti, a dokud svět bude světem, bude to tak asi vždycky. Ale myslím, že je důležité vidět v historii potřebné poučení pro současnost, kterou vytváříme.“

Vojtěch, hlavní patron pražské arcidiecéze, přišel na svět okolo roku 956 na hradě Libici, patřícím jeho rodině – mocným Slavníkovcům. Léta Páně 983 se stal druhým pražským biskupem, a protože se nebál pranýřovat dobové zlořády, poštval proti sobě část kléru a šlechty. Z té příčiny požádal papeže, aby ho zprostil úřadu, a pak roku 990 vstoupil do benediktinského kláštera v Římě. Po dvou letech se však na přání papežovo vrátil do Prahy, kde založil klášter na Břevnově. Když se vracel z dalšího pobytu v Římě, zastihla ho zpráva o vyvraždění Slavníkovců, což ho vedlo k rozhodnutí vydat se na daleký sever hlásat evangelium pohanským Prusům. Jejich rukama podstoupil mučednickou smrt roku 997.

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!