Skončilo setkání českých a moravských biskupů

Autor: Jiří Uher. Zdroj: Církev.cz

Ve středu se po třídenním rokování na Erlebachově boudě v Krkonoších rozloučili členové České biskupské konference. Rozhovory uvedl duchovním zamyšlením olomoucký pomocný biskup Antonín Basler; J. Ex. Jude Thaddeus Okolo představil biskupům nového tajemníka apoštolské nunciatury N’gbessa Vitala Akélého Ohochiho, kněze původem z Pobřeží slonoviny. Sestra Krista Chládková OP a arciopat Prokop Siostrzonek OSB přítomné zpravili o průběhu valného shromáždění Unie evropských konferencí vyšších řeholních představených, které se událo ve Vranově u Brna. Pastýři českých a moravských diecézí posléze odsouhlasili zprávu Národního synodálního týmu, která poslouží říjnovému zasedání synody o synodalitě ve Vatikánu, a schválili rovněž aktualizovanou Instrukci o postupu biskupů a vyšších představených při předběžném šetření některých trestných činů proti šestému přikázání na území ČR.

Shromáždění delegátem pro sdělovací prostředky zvolilo litoměřického biskupa Stanislava Přibyla, jenž se stal také členem ekonomicko-právní komise ČBK; Mons. Tomáš Holub, biskup v Plzni, byl hlasováním vybrán za předsedu ekonomické rady. Biskupové se dohodli na kandidátech vyznamenání ČBK – ta budou předána u příležitosti Národní pouti na Velehradě. Řeč přišla i na téma snoubenců a novomanželů a mluvilo se o způsobech, jak je doprovázet.

Galerie

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!