Svátečně oděná Vltava poctí svatého Jana

Hlavní patron Čech, patron mostů a lodníků, ochránce proti nebezpečí vody a proti pomluvám – ano, řeč je o sv. Janu Nepomuckém, jehož svátek církev oslaví za dva týdny. V Praze to je v posledních 16 letech spjato s událostí jménem Navalis, tedy s obnovenými svatojánskými slavnostmi, pořádanými 14. a hlavně 15. května čili v předvečer samotného církevního svátku. O podniku jako takovém i o jeho letošní podobě jsme hovořili se Zdeňkem Bergmanem, organizátorem Navalis.

„Podstatou Navalis je oslava sv. Jana Nepomuckého, oslava naší křesťanské historie a našich křesťanských tradic,“ odpověděl na otázku, co je vlastním jádrem akce, a dodal: „Snažíme se narovnat nepravdu o době českého baroka jako o době temna.“ Svatojánské oslavy, v jejichž rámci probíhá mj. procesí a plavba dekorovaných veslic a plachetnic, mají představit barokní věk jinak – mají připomenout jas a umělecký rozkvět oné epochy. K barokním artefaktům architektonickým, výtvarným i jiným Bergman říká: „Do teď nás těší a obohacují naši přítomnost.“

Jana Nepomuckého lidé na Vltavě ctili už od roku 1715 a právě lidová oblíbenost tohoto mučedníka platila za jeden z argumentů při procesech blahořečení i svatořečení. Novinkou chystaného ročníku bude bissona Praga (bissona je typ benátské veslice) – toto plavidlo sice bylo postaveno roku 2019 v Čechách, leč hladinu české řeky bude brázdit poprvé, protože dosud reprezentovalo Českou republiku na různých regatách v Benátkách, kde spontánně dostalo přezdívku Nepomuceno kvůli soše proslulého martyra na přídi. Vztah Benátek k Čechám obecně je zaštítěn obzvláště postavou svatého Jana Nepomuckého – jde o jednoho z osmi patronů tohoto města a jediného, jenž má sochu na břehu Grand Canalu; nadto Antonio Corradini, zhotovitel Janova stříbrného náhrobku v katedrále sv. Víta, byl Benátčan.

Požádali jsme pana Bergmana o srovnání současné formy Navalis s jeho podobou dříve v historii: stejně jako v minulosti nechybí ani v obnovených svatojánských slavnostech koncert na hladině Vltavy a také procesí, které po bohoslužbě v katedrále jde ke Karlovu mostu čili k místu, kde bylo světcovo tělo roku 1393 vhozeno do řeky (tak nespravedlivě doplatil na spory krále Václava IV. s arcibiskupem Janem z Jenštejna, jehož byl generálním vikářem). Také benátský styl dekorace člunů odpovídá historické tradici.

„Předci nás inspirují v tom, že každoročně hledali v odkazu Jana Nepomuckého témata jiná než posledně, čímž Janův odkaz umocňovali. To samé děláme my,“ pověděl Bergman. Konkrétně to znamená, že rok co rok je při koncertě na vodě proveden jiný hudební kus. V posledních letech to bývala nová díla skladatele Kryštofa Marka, k nimž libreto tvořil P. Miroslav Herold SJ; letos však přítomní vyslechnou původní barokní skladby. K historické tvářnosti Navalis patří též epizoda z roku 1868, kdy bylo se slavnostmi spojeno položení základního kamene Národního divadla.

Program 15. května bude zahájen ve 14:30 zdobením koní na Hradčanském náměstí, mše svatá začne v půl šesté, po ní následuje procesí. Jak sugestivní podívanou skýtá svatojánský večer na Karlově mostě, přiblížil Zdeněk Bergman vyprávěním: Roku 2018, okouzlen atmosférou rozmanitých benátských čtvrtí, napsal Kryštof Marek symfonii s názvem Benátky svatého Jana Nepomuckého, kterou při realizaci na Vltavě doprovodil ohňostroj. Výsledek? „Lidé plakali a byli dojati z toho, co nám dával ohňostroj společně s hudbou a se ‚zázrakem‘ osvětlených lodí plujících pod Karlovým mostem, Pražským hradem a Malou Stranou. Byl to velice silný zážitek.“ „Řecká filosofie zná čtyři extáze, jedna z nich je ta, k níž dochází při společenském kulturním zážitku,“ glosoval to organizátor.

A jaké poselství podle něj vysílá napříč staletími legenda českého světce, jemuž je slavnostmi Navalis vzdávána čest? „Byl to odvážný muž, jenž povýšil svůj vztah k Bohu a církvi nad pozemský povrch. On se vydal pro Ježíše, proto bývá sochaři ztvárňován, jak objímá Ježíše na kříži a dívá se na něj.“

Katolické noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Katolické noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!