Domov

Do Litoměřic jsem povolán jako dědic svatého Alfonse. Se Stanislavem Přibylem o církvi minulé i současné

Co znamená patřit do řádu redemptoristů? Kde se český katolík cítí jako ryba ve vodě? A jak může hudba přivést člověka ke kněžství? Nejen o tom jsme s ThLic. Ing. Stanislavem Přibylem, Th.D. – budoucím litoměřickým biskupem – rozmlouvali. Studoval teologii i ekonomii, spravoval Svatou Horu a nyní má úlohu generálního […]

Promluvy

150 let s Chestertonem (I): Dvanáct mužů

V květnu uběhne půl druhého století od narození Gilberta Keitha Chestertona, anglického novináře a spisovatele. Jeho ostrovtip, humor i úctu k pokladu víry si připomeneme šesti texty, z nichž dnes „otiskujeme“ prvý – esej Dvanáct mužů ze souboru Ohromné maličkosti.   Onehdy, když jsem rozjímal o morálce a o panu H. Pittovi, […]

Domov

Anketa mezi senátory: hlasování o Istanbulské úmluvě

Členům horní komory Parlamentu ČR jsme položili dvě otázky týkající se okolností a souvislostí schůze, na níž Senát odmítl ratifikaci Istanbulské úmluvy: 1) Vnímal jste před hlasováním tlak ze strany médií, politických neziskovek, ambasád či českých úřadů, abyste se vyslovil pro Istanbulskou úmluvu? 2) Jaký význam přikládáte výsledku hlasování?   […]

Domov

Sešli se biskupové Čech, Moravy a Slezska

V první půlce minulého týdne čili ve dnech 22. až 24. ledna se v Praze konalo zasedání České biskupské konference. K pastýřům české církve se na čas připojil i apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo. Diskutovali o katechezi dospělých a věnovali se přípravám na národní pouť u příležitosti Jubilejního roku 2025; arcibiskup Jan Graubner pohovořil […]

Domov

Kontrola na KTF: fakulta obstála

Ve středu 24. ledna proběhla schůze senátu Katolické teologické fakulty UK, na niž se dostavili také zástupci rektorátu, aby přítomné seznámili s výsledky vnitřní kontroly fakulty. Její body, jak řekl prorektor prof. Jan Kuklík, vyplynuly z různých upozornění, jež dostala rektorka. Ta o závěrech šetření ještě napíše proděkanovi oficiální dopis. Kuklíkovo konstatování, že […]

Rozhovory

Zranitelní ve světě sekularismu a islámu. John Eibner o pronásledovaných křesťanech

Přinášíme rozhovor s Johnem Eibnerem, Ph.D. – prezidentem organizace Christian Solidarity International, v jejímž rámci přes třicet let řídí terénní výzkumy a kampaně hájící lidská práva s cílem pomoci ohroženým náboženským komunitám v Súdánu, Nigérii, Zakavkazsku a na širším Blízkém východě. S lidskoprávními a humanitárními misemi je spojeno cestování do válečných oblastí, takže se často […]

Domov

Abychom uživili kněze: nájemní bydlení od církve

Reportáž z žehnání a prohlídky nových nájemních církevních bytů v Milovicích. Ve středu 17. ledna dopoledne arcibiskup Jan Graubner pronesl modlitbu požehnání mezi dvěma čtyřpatrovými domy, jež vzápětí pokropil svěcenou vodou. Uvnitř jedné z budov pak uvedl přítomné do kontextu nápadu pronajímat církevní byty: Před rokem 1948 platily kněze farnosti. Za komunismu převzal vyplácení […]

Domov

Na KTF proběhly volby do senátu, řádně a bez potíží

Minulý týden v termínu 9.–11. ledna proběhly na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy volby do Akademického senátu UK. Zvítězili v nich profesor Jan Royt a s druhým nejvyšším počtem hlasů doktorka Kateřina Šolcová. Šlo o opakované hlasování, protože Hlavní volební komise Akademického senátu UK zneplatnila hlasování původní, které se konalo loni v listopadu. Listopadové hlasování […]

Komentáře

Za císaře pána: nový seriál o našich Habsburcích

Králové z habsburského rodu by měli poutat naši pozornost přinejmenším kvůli vztahu k českému národu a kvůli vztahu k církvi. V tomto prvním díle historického seriálu proto objasním, čím je dáno a zatíženo české vidění Habsburků spravujících země Koruny české po čtyři sta let před rokem 1918, a poukážu na zvláštní vztah této rodiny […]

Domov

Páté vydání Pospíšilovy christologické knihy

Kniha Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel se čtenářům do rukou poprvé dostala roku 2000 a od té doby si získala pověst klasické příručky. Po druhém vatikánském koncilu šlo o první systematické zpracování christologie a soteriologie z pera českého teologa. Autor Ctirad Václav Pospíšil ji pro páté vydání (v Karmelitánském nakladatelství) vybavil úpravami […]