Domov

Do Brandýsa za posledním králem

Reportáž Poslední český král Karel I. Habsbursko-lotrinský po několik let pobýval na zámku v Brandýse nad Labem a oblíbil si jej natolik, že zde strávil líbánky se svou manželkou Zitou. Proto se právě u brandýského zámku v sobotu 18. května konal podnik pojmenovaný Audience u císaře Karla, jenž je každoroční příležitostí vzpomenout na […]

Domov

Jde to, chtějí říct ceny Omnia vincit amor

Reportáž Přinášet příklady dobrých manželství a rodin – s tímto úmyslem proběhlo ve středu 15. května už druhé předávání ocenění s názvem Omnia vincit amor (lat. všechno přemáhá láska) aneb Ceny vděčnosti manželům a rodičům. Udílení cen uspořádala Aliance pro rodinu, a sice v Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí v Praze, kde vybrané manželské páry […]

Domov

Modlitbou a prací proti závislosti. Dvůr naděje v Zátoni

Když se loni na podzim otec Jan Mikeš navracel z Brazílie do své domovské českobudějovické diecéze, nesl si v hlavě myšlenku založit v Čechách dům, kde by lidé svázaní závislostí nacházeli útočiště v křesťanském společenství. V zahraničí se totiž zapojil do hnutí Fazenda da Esperança (v překladu Dvůr naděje), jež zřizuje křesťanské komunity, jejichž smyslem je […]

Promluvy

Dvanáctiletý Ježíš v chrámě. A jeho matka

Poněvadž je květen, a tedy mariánský měsíc, otiskujeme úvahu nad jednou epizodou z Mariina života, která se nám v Bibli dochovala. Text je vyňat z knihy Ježíš Nazaretský – Prolog, jejímž autorem je Joseph Ratzinger (papež Benedikt XVI.). Kapitolu, již ve zkrácené podobě přinášíme, Ratzinger nadepsal Dvanáctiletý Ježíš v chrámě.   Lukáš nám nad […]

Domov

Křížová cesta totality. Obrazy Michaila Ščigola

Na Bradách (obec Rybníček u Jičína) v kostele sv. Bartoloměje visí na zdi obrazy křížové cesty, které před lety zhotovil malíř Michail Ščigol, a počínaje sobotou 4. května je v chrámu vedle nich vystaven novější cyklus téhož tvůrce s názvem Křížová cesta totality. Instalace jako celek byla tedy pojmenována Křižovatka dvou křížových cest. Cyklus […]

Komentáře

Za císaře pána (IV): Rudolf II.

Čtvrtý díl historického seriálu o našich Habsburcích Tak tedy Rudolf. U Bohuslava Balbína – českého jezuity, barokního vlastence a historika – si vysloužil přiléhavou přezdívku „český Šalomoun“ a postupně pochopíte proč. Na Rudolfově dětství pozorujeme, jak se kolikrát výchovný záměr obrátí v cosi nepředpokládaného. Rodina ho poslala do Španěl – daleko […]

Domov

Zemřeli za tebe, zemřeli za nás. Hold obětem komunismu

Reportáž U paty pomníku obětem komunismu na motolském hřbitově v Praze vojáci pokryli zem věnci. V pátek 10. května za doprovodu Ústřední hudby Armády ČR přinášeli květinové dary jménem institucí i veřejných činitelů a předně jménem bývalých politických vězňů, jakož i pozůstalých těch, kdo byli v komunistickém Československu vězněni a popravováni z ideologických důvodů. Pietnímu […]

Promluvy

150 let s Chestertonem (III): Prehistorické nádraží

Třetí díl seriálu u příležitosti jubilea anglického spisovatele a novináře Gilberta Keitha Chestertona (1874–1936). Dnes si přečteme jeho fejeton nadepsaný Prehistorické nádraží.   Nádraží je obdivuhodné místo, třebaže Ruskin byl jiného názoru. Nesdílel tento názor proto, že sám byl dokonce ještě modernější než nádraží. Nesdílel ho proto, že sám byl […]

Domov

Teolog Boží slovo nepitvá. Inaugurace děkana KTF

V pátek 3. května v kostele Všech svatých na Pražském hradě úřad děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy přijal doc. Jaroslav Brož, kněz a biblista. Odpolední bohoslužbu na svátek apoštolů Filipa a Jakuba, po níž následoval akt inaugurace, celebroval arcibiskup pražský Jan Graubner. Kromě něj se také zúčastnili třeba biskup litoměřický Stanislav […]

Komentáře

Za císaře pána (III): Maxmilián II.

Třetí díl historického seriálu o našich Habsburcích Malý Maxmilián, budoucí český král, byl nadán veselou povahou a pronikavým intelektem, který v klidném prostředí velké rodiny šťastně hltal podněty od učitelů. Ti z kralevice vychovali vskutku humanistického panovníka, ale jeden z nich způsobil rozruch: bylo odhaleno luterské smýšlení preceptora W. A. Schiefera, který pak […]