Komentáře

Naděje se nikdy nevzdávejme

Doufat je luxus, který si my věřící nejen že můžeme dovolit, ale tato forma neustálé duchovní útěchy by měla být naším pomyslným štítem, který s patřičnou hrdostí nosíme neustále před sebou. Advent nám již doslova dýchá za krk, a kdy jindy má nastat čas kdy naději jako vrcholnou křesťanskou ctnost pomůžeme […]

Komentáře

Církev, která naslouchá všem?!

Zdá se, že ideologie „naslouchání všem“ sleduje v některých případech postranní úmysly. Ve skutečnosti nejde o naslouchání všem, ale o to, dát hlas těm, kteří hlásají věci, jež církev dosud odmítala jako odporující Ježíšovu evangeliu, učení apoštolů a lidské přirozenosti, kterou nám dal náš Stvořitel. Píše o tom ve svém fejetonu […]

Komentáře

K synodě v Římě

Ve Vatikánu dne 4. října 2023 začala generální biskupská synoda, která částečně završuje několikaletý proces synodálních setkání v celé katolické církvi. Především liberální média prokázala až neuvěřitelný zájem o dění v církvi a hlavně v internetovém prostoru jsme byli doslova zahlceni zaručenými zprávami o údajném zemětřesení v katolické církvi, která konečně opustí svá zatuchlá a […]

Komentáře

Svátost dává Bůh. Kněz je pouze prostředník

Kardinál Dominik Duka o odpovědích papeže kardinálům Exkluzivně pro Katolické noviny Odpovědi papeže Františka pěti kardinálům je třeba především srovnat s tím, na co se kardinálové ptají a na co papež odpoví. Uvědomme si, že jde o odpovědi kardinálům, nikoli médiím a samozvaným komentátorům. Počkejme na odbornou diskuzi a komentáře. Dovolte […]

Komentáře

Bohuslav Reynek je navždy mezi námi

Na sklonku září tohoto roku to bude již 52 let od smrti uměleckého velikána a bytostného katolíka Bohuslava Reynka. Jeho skvostné dílo tu přetrvalo, aby se stalo mementem křehké a přesto tak naléhavé spirituality člověka, jehož obsáhlé umělecké svědectví o jím hluboce prožívané katolické víře je v naší zemi bez debat […]

Komentáře

Identita Církve

Celé 20. století můžeme nazvat stoletím Církve, a to ve smyslu doktrinálním, kdy otázka církve vlivem modernistické diskuze se stala tématem jak významných teologických prací, tak církevních dokumentů, především papežských encyklik, kde encyklika Pia XII. Mystici Corporis patří ke třem encyklikám, z kterých vyrostla základní materie pro Druhý vatikánský koncil (další jsou […]

Komentáře

99 pragováků a 66 korporátů

Když mne moje matka v srpnu 1968 rodila, na porodním sále bylo puštěno rádio a všichni poslouchali, co se děje. Československo právě obsazovaly kolonizační armády a v okamžiku, kdy jsem poprvé zakřičel na tomto světě, hráli prý právě Beethovenovu „Osudovou“. Ten příběh znám samozřejmě jen z ústního podání… Co však tomu dnu předcházelo? […]

Komentáře

Blahoslavená rodina Ulmových – poselství novodobých milosrdných Samaritánů

Beatifikace polské rodiny Ulmových ze vsi Markowa v jižním Polsku, která se uskuteční 10. září, má symbolický rozměr. Její příslušníci byli zastřeleni německými četníky dne 24. března 1944 za to, že u sebe ukrývali Židy. V prosinci roku 1942 poskytli Ulmovi azyl židovské rodině z Łańcutu – Saulu Goldmanovi s jeho syny Baruchem, Mechelem, Joachimem […]

Komentáře

Vyjádření lítosti nad onemocněním děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy

A přídavkem něco k zamyšlení, jak by křesťané, kteří si myslí, že jim církev ublížila, měli jednat, aby to bylo v souladu s vírou. Před několika dny nás bolestně zasáhla zpráva o hospitalizaci děkana pražské katolické teologické fakulty prof. PhLic. Vojtěcha Novotného, Th.D., s nímž nás váže dlouholeté pracovní přátelství. Média naznačují, že nemoc […]

Komentáře

Celibát na odpis?

V tematických diskuzích mnohých farností se u příležitosti synodálních setkání hojně reflektovalo téma celibátu u svěcených služebníků církve. Není to informace překvapivá, neboť celibát je takzvaně pod palbou již mnohá staletí. Volání po nastolení dobrovolnosti u celibátní praxe, nebo dokonce po jejím úplném zavržení v současnosti nabývají na síle a to především […]