Domov

Anketa před evropskými volbami: Jan Balík

Ve dnech 7. a 8. června čeští občané vyšlou do Evropského parlamentu své zástupce. Je tedy namístě se v tomto čase zamýšlet nad pozicí naší země v Evropě a nad tím, co od společenství evropských národů očekáváme. Otázky na toto téma jsme položili několika osobnostem. Dnes otiskujeme slova generálního vikáře arcidiecéze pražské Mons. Jana […]

Domov

Anketa před evropskými volbami: Zdeněk Hraba

Ve dnech 7. a 8. června čeští občané vyšlou do Evropského parlamentu své zástupce. Je tedy namístě se v tomto čase zamýšlet nad pozicí naší země v Evropě a nad tím, co od společenství evropských národů očekáváme. Otázky na toto téma jsme položili několika osobnostem. Dnes otiskujeme slova senátora Zdeňka Hraby. Čím je Česko […]

Komentáře

Nejasnosti kolem deklarace Fiducia supplicans pokračují

V posledních dnech se do veřejného prostoru dostaly hned dvě zprávy, vztahující se zásadním způsobem k deklaraci Fiducia supplicans, o které bylo obšírněji pojednáno v jednom z předchozích textů.[1] První z nich byl rozhovor papeže Františka s moderátorkou americké televize CBS Norah O’Donnellovou odvysílaný 20. května, ve kterém se k této deklaraci vyjadřuje. Druhou pak byla návštěva prefekta […]

Domov

Koho nevolit do Evropského parlamentu?

Již 60 českých kandidátů a kandidátek do Evropského parlamentu (EP) podepsalo Slib mezinárodní nevládní lobbingové organizace ILGA-Europe, která sdružuje více než 700 LGBT+ organizací z 54 zemí Evropy a střední Asie čerpající dotace z evropských fondů. S jakou organizací se zavázaly po svém případném zvolení do EP spolupracovat na tvorbě a prosazování jejich politik? ILGA-Europe […]

Domov

Anketa před evropskými volbami: Aleš Dufek

Ve dnech 7. a 8. června čeští občané vyšlou do Evropského parlamentu své zástupce. Je tedy namístě se v tomto čase zamýšlet nad pozicí naší země v Evropě a nad tím, co od společenství evropských národů očekáváme. Otázky na toto téma jsme položili několika osobnostem a v průběhu týdne seznámíme čtenáře s odpověďmi. Dnes otiskujeme slova […]